Τρίτη, 22 Μαρτίου 2016

Παρέμβαση στην Ημερίδα γιά το νερό στις 21-3-2015 

Παρέμβαση της  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  ΠΑΜΕ-ΕΥΔΑΠ για το νερό

  Η σημερινή ημερίδα διεξάγεται σε μια γόνιμη συγκυρία για να ξεδιπλωθεί μια μαζική αγωνιστική πρωτοβουλία αντεπίθεσης, στον αντίποδα των σχεδίων ιδιωτικοποίησης της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ και γενικότερα των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων για τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας των μονοπωλιακών ομίλων.
Πλήθος δημοσιευμάτων, μελετών, στοιχείων επιβεβαιώνουν τις αρνητικές για το λαό συνέπειες της πολιτικής της άρχουσας τάξης και της ΕΕ για τις υπηρεσίες ύδρευσης-αποχέτευσης.
Σήμερα έχει πλέον επιστημονικά τεκμηριωθεί ότι η ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων ύδρευσης και
αποχέτευσης συνοδεύθηκε με εκτίναξη των τιμών λαϊκής κατανάλωσης, αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων των ομίλων για τη συντήρηση και επέκταση των δικτύων, υποβάθμιση της ποιότητας του νερού και της επεξεργασίας των λυμάτων, διακοπή των σχετικών μετρήσεων, επιδείνωση της κατάστασης των εργαζόμενων του κλάδου.
Αυτές οι εξελίξεις, αυτή η κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης μας φέρνει αντιμέτωπους με το πραγματικό ερώτημα:
 Αρκεί η διατήρηση της σημερινής κατάστασης; της διατήρησης του δημόσιου ή του δημοτικού χαρακτήρα στην ιδιοκτησία των επιχειρήσεων ύδρευσης-αποχέτευσης, για να αποτρέψει την επιδείνωση και να ανοίξει το δρόμο για την αξιοποίηση του νερού με γνώμονα τη λαϊκή ευημερία;
Όποιος απαντά καταφατικά, καλό είναι να ξανασκεφτεί και να διδαχθεί απ’ την πορεία που μας έφερε στη σημερινή
κατάσταση.
Μήπως το παράδειγμα των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ είναι τυχαίο και μεμονωμένο;
Ασφαλώς όχι αφού η πολιτική της ΕΕ για το νερό που αποτυπώνεται σε σχετική οδηγία προωθεί πλαίσιο εμπορευματοποίησης του νερού και επιβάλει νέα αντιλαϊκή πολιτική τιμολόγησης του με το νέο σχέδιο προστασίας των ευρωπαϊκών υδάτων.
 -Η κοινοτική οδηγία-πλαίσιο για το νερό του 2000, με την οποία εναρμονίστηκε η ελληνική νομοθεσία ήδη απ’ το 2003, θέτει σε προτεραιότητα την εξοικονόμηση της ζήτησης νερού σε αντιπαράθεση στην ουσία με τη μεγιστοποίηση της προσφοράς σε κάθε υδατικό διαμέρισμα.
Στην πραγματικότητα, με το μανδύα της προστασίας του υδατικού περιβάλλοντος και της
καλής κατάστασης των υδατικών σωμάτων, μεθοδεύεται η αύξηση της τιμολόγησης του νερού, ιδιαίτερα στον αγροτικό τομέα και στη λαϊκή κατανάλωση στις πόλεις.
 -Η εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 2000/60 για το νερό αποτελεί επίσης το όχημα για την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ 2014-2020, η οποία έχει στόχο τη συγκέντρωση κεφαλαίου και γης στον αγροτικό τομέα.

1
 -Η συγκεκριμένη Οδηγία Πλαίσιο εξειδικεύθηκε με νεότερη του 2004 (17/ΕΚ) σχετικά με τις διαδικασίες ανάθεσης στο κεφάλαιο των υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης.
Αντίστοιχα υποκριτική και αντιλαϊκή είναι η κοινοτική αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», που στην πράξη νομιμοποιεί τη
ρύπανση και μεταθέτει το κόστος διαχείρισης των αποβλήτων στα λαϊκά στρώματα.
Ας συνοψίσουμε τώρα ορισμένα συμπεράσματα που αποδεικνύουν οι προαναφερόμενες εξελίξεις.
Οι εταιρίες που εμπορεύονται το νερό με γνώμονα τη κερδοφορία τους, εμφανίσθηκαν πολύ πριν την περίοδο της
βαθιάς καπιταλιστικής κρίσης και την εφαρμογή της πολιτικής των μνημονίων.
Είναι γνήσιο τέκνο του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης και των κατευθύνσεων της ΕΕ.
 Ο εγκλωβισμός του κινήματος στην αναζήτηση της «λιγότερο επώδυνης διαχείρισης» μεταξύ των διάφορων εναλλακτικών μοντέλων δηλαδή της πλήρους ιδιωτικοποίησης, της σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, της σύμπραξης δημοτικών φορέων και ΜΚΟ καθώς και των δημόσιων επιχειρήσεων που λειτουργούν με κριτήριο το ποσοστό κέρδους και τους νόμους της καπιταλιστικής αγοράς, έχει ως κοινό παρανομαστή την
αποδοχή της θυσίας των λαϊκών αναγκών στο βωμό της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου.
Μέσα στο σημερινό πλαίσιο οι επιχειρήσεις του νερού για να μείνουν κερδοφόρες είναι υποχρεωμένες να αυξάνουν το βαθμό εκμετάλλευσης των εργαζόμενων τους, να μειώνουν τον αριθμό των εργαζόμενων, να επιβαρύνουν πολύμορφα την λαϊκή οικογένεια.
 Παράλληλα αποτελούν βολική λύση για να αναλαμβάνουν οι ιδιωτικοί όμιλοι τα πιο κερδοφόρα
τμήματα των υπηρεσιών νερού., είτε άμεσα είτε έμμεσα, χρησιμοποιώντας την μάσκα των ΜΚΟ και της κοινωνικής οικονομίας (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ).
 Έτσι οι μονοπωλιακοί όμιλοι δεν εμπλέκονται με τη διαχείριση τμημάτων των επιχειρήσεων ύδρευσης που δεν
είναι αποδοτικά με κριτήριο το ποσοστό κέρδους τους, όπως η συντήρηση του παλαιού δικτύου ύδρευσης-αποχέτευσης και εστιάζουν στην πώληση υπηρεσιών και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, στην κατασκευή νέων έργων υποδομής, σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα κλπ.
Στη περιβόητη στροφή σε ορισμένες χώρες της ΕΕ απ’ την πλήρη ιδιωτικοποίηση στις συμπράξεις ΣΔΙΤ όσο και στη λεγόμενη επαναδημοτικοποίηση πρωταγωνιστούν τμήματα του κεφαλαίου του κλάδου του νερού αλλά και άλλων κλάδων που η κερδοφορία τους επηρεάζεται απ’ τη διαχείριση του νερού.
 Το λεγόμενο κίνημα επαναδημοτικοποίησης που εμφανίσθηκε σε ορισμένες ευρωπαϊκές πόλεις δεν αμφισβητεί ουσιαστικά την επιχειρηματική δράση με γνώμονα το κέρδος. Διατηρεί την ανταποδοτική λειτουργία των επιχειρήσεων όπου η πρόσβαση στο νερό εξαρτάται απ’ την οικονομική δυνατότητα του καταναλωτή .

2
Η ουσιαστική ιδιωτικοποίηση μπορεί να υλοποιηθεί εύκολα και απ’ την «πίσω πόρτα» των δημόσιων και δημοτικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σήμερα που προωθείται η νέα οδηγία της ΕΕ για τις συμβάσεις παραχώρησης , σύμφωνα με την οποία οι εταιρίες θα πρέπει να δέχονται ανεμπόδιστα προσφορές για τις συμβάσεις τους απ’ όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, προς όφελος των πολυεθνικών ομίλων.
Η γραμμή που αποδέχεται την κοινοτική οδηγία εμπορευματοποίησης του νερού εγκλωβίζει τον αγώνα σ’ αυτή την αδιέξοδη κατεύθυνση και συσκοτίζει τον πραγματικό αντίπαλο, αποσυνδέοντας την κυβερνητική πολιτική των μνημονίων για το νερό, απ’ τα ταξικά συμφέροντα που αυτή υπηρετεί, από την εξουσία των μονοπωλίων και την ΕΕ.
. Δεν μπορούμε να δώσουμε τη μάχη για το αύριο της λαϊκής ευημερίας με τη σημαία του χθες, εγκλωβισμένοι στο δρόμο της καπιταλιστικής ανάπτυξης, στις συνταγές της μικτής οικονομίας, του δήθεν μικρότερου κακού.
Η αξιοποίηση του νερού προς όφελος του λαού προϋποθέτει ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, με
κοινωνικοποιημένα τα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας και εργατικό έλεγχο.
Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο ο Ενιαίος Κρατικός Φορέας Διαχείρισης του νερού θα μπορεί να κατοχυρώνει το νερό ως κοινωνικό αγαθό και όχι ως εμπόρευμα.         
Θα μπορεί να διασφαλίζει τη συνδυασμένη ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών αφού θα έχει ξεριζωθεί ο
ανταγωνισμός των χρήσεων και της αξιοποίησης του νερού με γνώμονα το κέρδος και θα αξιοποιηθεί το τεράστιο πλεονέκτημα του κεντρικού σχεδιασμού της κοινωνικοποιημένης παραγωγής.
Μέσα σ’ αυτό το καθεστώς της οικονομίας όπου η γη, οι υδάτινοι πόροι (υπόγειοι και επιφανειακοί), τα δάση, τα εργοστάσια επεξεργασίας νερού, τα δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, η υποδομή αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων, οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί θα αποτελούν κοινωνική κρατική ιδιοκτησία, ο κεντρικός σχεδιασμός θα μπορεί να προβλέπει και να ικανοποιεί το σύνολο των λαϊκών αναγκών, στον συγκεκριμένο τομέα.
Η συντριπτική του υπεροχή εδράζεται στη δυνατότητα :
3
α) Να αξιοποιεί πλήρως και να κατανέμει συγκεντρωτικά, πανεθνικά προγραμματισμένα τους εκάστοτε
διαθέσιμους υλικούς πόρους, τα μέσα παραγωγής, το εργατικό δυναμικό με βάση προκαθορισμένους στόχους και
προτεραιότητες,
β) Να αξιοποιεί την επιστημονική έρευνα για την πρόβλεψη και ιεράρχηση μελλοντικών αναγκών, καθώς και τη γρήγορη ενσωμάτωση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών λύσεων για τη βέλτιστη διαχείριση και αύξηση
των διαθέσιμων υδατικών πόρων.
 Σ’ αυτή την κατεύθυνση θα αξιοποιηθεί επίσης ο χωροταξικός σχεδιασμός σχετικά με την επιλογή κατάλληλων χρήσεων γης και συνδυασμένων έργων υποδομής που υπηρετούν ταυτόχρονα πολλαπλές ανάγκες.
γ) Να περιορίζει και να διορθώνει έγκαιρα τα πιθανά υποκειμενικά λάθη του εκάστοτε σχεδίου, τις αδυναμίες και
τις αστοχίες των προβλέψεών του. Καταλυτικό ρόλο για την αποφυγή και τη γρήγορη διόρθωση λαθών θα παίξει ο εργατικός έλεγχος και η ενεργητική συνειδητή συμμετοχή των εργαζομένων για τη χάραξη και την υλοποίηση του σχεδίου.
Ο Ενιαίος Κρατικός Φορέας θα υλοποιεί ολοκληρωμένη πολιτική διαχείρισης του νερού με γνώμονα τη λαϊκή
ευημερία , για την ικανοποίηση του συνόλου των αναγκών άρδευσης, ύδρευσης, προστασίας του οικιστικού ιστού και της δημόσιας υγείας, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σχεδιασμένης ανάπτυξης της βιομηχανίας, ισόρροπης ανάπτυξης περιοχών και κλάδων.
Σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους κρατικούς φορείς θα διασφαλίσει :
- την κατασκευή υποδομών εμπλουτισμού των επίγειων και υπόγειων υδροφορέων καθώς και την
ενεργοποίηση τεχνικών εξοικονόμησης του διαθέσιμου νερού.
- την αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων για τη στήριξη της εγχώριας αγροτικής και βιομηχανικής
παραγωγής (στα τρόφιμα, στην κλωστοϋφαντουργία κλπ) και των αναγκαίων αναδιαρθρώσεων (πχ
αναβάθμιση της κτηνοτροφίας)
- την εξασφάλιση επαρκούς λαϊκής κατανάλωσης και ιδιαίτερα ύδρευσης με ελεγμένο, ποιοτικό νερό , η οποία
θα κατοχυρώνει στην πράξη το νερό ως κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα.
- την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας , την ανάταξη των οικοσυστημάτων των
ποταμών και των λιμνών.
- τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας με αξιοποίηση του πλούσιου υδατικού δυναμικού της.
- την προστασία των δασών και την ευεργετική υδρονομική επίδραση τους, την αύξηση της φυτικής
βλάστησης
- τη διαμόρφωση εθνικού σχεδίου ασφαλούς διαχείρισης των αποβλήτων.
- την αξιοποίηση της κατασκευής υδροηλεκτρικών σταθμών και έργων υποδομής ύδρευσης, άρδευσης,
αντιπλυμμηρικής προστασίας ως μοχλών ανάπτυξης εγχώριων βιομηχανικών κλάδων της μεταποίησης
και των κατασκευών .
- τη συμβολή στην σχεδιασμένη ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών της χώρας.
Για να ανοίξει ό δρόμος προς αυτή τη μόνη ελπιδοφόρα διέξοδο της εργατικής εξουσίας, οι σημερινοί αγώνες
ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ πρέπει να στοχεύουν στη συνολική ανατροπή της κοινοτικής πολιτικής εμπορευματοποίησης του νερού, που επιτρέπει την επιχειρηματική δράση με κριτήριο το κέρδος τόσο από ιδιωτικούς ομίλους όσο και από δημοτικές και μικτές επιχειρήσεις.
 Για να έχει ο αγώνας συνέχεια διάρκεια και νικηφόρα προοπτική πρέπει να προτάξει την απαίτηση να ικανοποιηθεί το σύνολο των λαϊκών αναγκών και όχι να επιλέξει το δήθεν «λιγότερο επώδυνο μοντέλο» εμπορευματοποίησης του νερού.
Σ’ αυτή τη κατεύθυνση προτάσσουμε ριζοσπαστικούς στόχους πάλης και διεκδικούμε αποφασιστικά και άμεσα :
-φθηνό, ελεγμένο, ποιοτικό νερό για το λαό, με άμεση μείωση των τιμολογίων κατά 30% σε ανέργους χαμηλόμισθούς, χαμηλοσυνταξιούχους.
-καμία διακοπή νερού για χρέη στα φτωχά λαϊκά νοικοκυριά.
-πλήρη σταθερή εργασία για το σύνολο των εργαζόμενων στον κλάδο.
-κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας για το νερό και της σχετικής
επιχειρηματικής δραστηριότητας.
-αποκλειστικά κρατική, ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων που θα αφορά την έρευνα, την προστασία,
την διασφάλιση επάρκειας και την αξιοποίηση τους κατά υδατικό διαμέρισμα.
-άμεση υλοποίηση αναγκαίων τεχνικών έργων εξασφάλισης επάρκειας και ορθολογικής διαχείρισης του νερού χωρίς ΣΔΙΤ, συμβάσεις παραχώρησης, απ’ τον αρμόδιο κρατικό φορέα.
-συγκρότηση ενιαίου φορέα προστασίας των δασών και μετατροπής σε δημόσια περιουσία όλων των μεγάλων
ιδιωτικών δασικών εκτάσεων, αναδάσωση καμένων περιοχών.

Αγαπητοί συνάδελφοι  και φίλοι,

Δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για άλλες αυταπάτες. Μπροστά στη κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης μόνο η
οργάνωση της λαϊκής αντεπίθεσης σε γραμμή ρήξης με τα μονοπώλια και την ΕΕ μπορεί να ανοίξει το δρόμο για την ικανοποίηση των αναγκών μας.
 Φτάνει να πιστέψουμε στη δύναμη μας και να πάρουμε την τύχη μας στα χέρια μας.
 

Τετάρτη, 9 Μαρτίου 2016

Οι θέσεις του ΚΚΕ για το Προσφυγικό - Μεταναστευτικό

Οι θέσεις του ΚΚΕ για το Προσφυγικό - Μεταναστευτικό


Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης των πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το Προσφυγικό την περασμένη Παρασκευή, κατέθεσε σε υπόμνημα τις ολοκληρωμένες και επεξεργασμένες θέσεις τις του Κόμματος για το συγκεκριμένο ζήτημα.
***
«
1. Το ΚΚΕ, από την πρώτη στιγμή της όξυνσης του προσφυγικού - μεταναστευτικού προβλήματος, προσπάθησε να αναδείξει στον ελληνικό λαό τις αιτίες που το δημιουργούν, που είναι οι επεμβάσεις και πόλεμοι που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η ΕΕ στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, της Ανατολικής Μεσογείου, της Βόρειας Αφρικής, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού τους με άλλες δυνάμεις, όπως η Ρωσία.
2. Είναι αυτονόητο το δικαίωμα ανθρώπων - θυμάτων πολέμων, επεμβάσεων και αντιδραστικών καθεστώτων να αναζητήσουν μια ασφαλέστερη ζωή σε άλλες χώρες, παρά το γεγονός ότι οριστική λύση στο πρόβλημα μπορεί να δοθεί εάν ο κάθε λαός στη χώρα του οργανωθεί και παλέψει για την ανατροπή του συστήματος, που γεννά πόλεμο, φτώχεια, προσφυγιά.
3. Η κατάσταση οξύνεται το τελευταίο διάστημα, με αφορμή την αντιπαράθεση Ρωσίας - Τουρκίας, την ανάπτυξη στρατιωτικής δράσης της Τουρκίας στη Βόρειο Συρία, αλλά και την άμεση εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, με την απόφαση της Συνόδου υπουργών Αμυνας του ΝΑΤΟ, μετά από αίτηση και της ελληνικής κυβέρνησης. Η ανάμειξη αυτή αξιοποιεί ως πρόσχημα το Προσφυγικό, αλλά ουσιαστικά σχετίζεται με τους ανταγωνισμούς και την κλιμάκωση του πολέμου στη Συρία, ενώ προετοιμάζει νέες πιθανές επεμβάσεις σε άλλες χώρες της περιοχής. Αυτή η εξέλιξη θα οξύνει το πρόβλημα των προσφυγικών κυμάτων. Την ίδια στιγμή, αυτή η εξέλιξη αποθρασύνει την τουρκική προκλητικότητα και επιθετικότητα, όπως φάνηκε και από τις ενέργειες των τελευταίων ημερών, που αμφισβητούν κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο, αξιοποιώντας τη γνωστή θέση του ΝΑΤΟ, ότι το Αιγαίο αποτελεί ενιαίο επιχειρησιακό χώρο, γεγονός που ανοίγει ζήτημα κατάργησης των θαλασσίων συνόρων της Ελλάδας.
4. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει άμεσα να αποσύρει τη συμφωνία της για ανάμειξη ναυτικής ΝΑΤΟικής δύναμης στο Αιγαίο. Να μην παραχωρήσει καμία διευκόλυνση, καμία υποδομή ή βάση, χρήση χερσαίου, εναέριου ή θαλασσίου χώρου, που θα χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία ή την πραγματοποίηση ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων. Επίσης, να αποσύρει τη στήριξή της στις αποφάσεις της ΕΕ, που, μαζί με τη Συνθήκη Σένγκεν και τον Κανονισμό του Δουβλίνου, καταδικάζουν χιλιάδες πρόσφυγες σ' εγκλωβισμό στην Ελλάδα, παρά τη θέλησή τους.
5. Το ΚΚΕ, από την πρώτη στιγμή που έγινε φανερή η τάση έξαρσης του προσφυγικού - μεταναστευτικού ζητήματος, καταδίκασε την πολιτική της ΕΕ στο μεταναστευτικό - προσφυγικό πρόβλημα, ως βασική αιτία του εγκλωβισμού προσφύγων και μεταναστών σε διάφορες χώρες - πύλες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Η απόφαση της Συνόδου Κορυφής της 23ης Σεπτεμβρίου 2015 δημιούργησε τις συνθήκες για να φτάσουμε στη σημερινή κατάσταση ασφυξίας κι εγκλωβισμού. Αυτή η απόφαση, που χαιρετίστηκε από την ελληνική κυβέρνηση ως επιτυχία, καθορίζει τη μετεγκατάσταση σε χώρες της ΕΕ ενός ελάχιστου αριθμού προσφύγων, που θέλουν να απορροφήσουν οι καπιταλιστικές οικονομίες ευρωπαϊκών χωρών, ενώ για τη μεγάλη πλειοψηφία προβλέπεται η καταστολή, η επαναπροώθηση, ο εγκλωβισμός σε χώρες όπως η Ελλάδα. Η Σύνοδος Κορυφής της 18ης Δεκεμβρίου 2015 «έσφιξε ακόμη περισσότερο τη θηλιά στο λαιμό» των προσφύγων - μεταναστών, με τις αποφάσεις για αυστηρή τήρηση της Σένγκεν, δημιουργία ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής - Ακτοφυλακής κ.λπ. Την ίδια στιγμή, παραβιάζει τη Συνθήκη της Γενεύης και δεν αναγνωρίζει το status του πρόσφυγα σε προερχόμενους από χώρες όπως το Αφγανιστάν, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση και ιμπεριαλιστική κατοχή.
6. Η τελευταία απόφαση της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ της 19ης Φεβρουαρίου αναπαράγει τα ίδια αδιέξοδα, όπως είναι τα κλειστά σύνορα, οι φράχτες, οι δυνάμεις καταστολής και τα δακρυγόνα, τα πλαφόν και οι ποσοστώσεις ακόμη και σε πρόσφυγες. Προλειαίνεται το έδαφος για τις οριστικές και πιο επώδυνες αποφάσεις που ετοιμάζονται. Χαρακτηριστικά είναι ορισμένα σημεία από την απόφαση της συγκεκριμένης Συνόδου: «Οι συνεχείς και παράτυπες μεταναστευτικές ροές κατά μήκος της οδού των Δυτικών Βαλκανίων εξακολουθούν να δημιουργούν σοβαρές ανησυχίες, απαιτώντας περαιτέρω συντονισμένη δράση και τερματισμό της προσέγγισης της διέλευσης χωρίς διατυπώσεις (wave-through)... Οι αιτούντες άσυλο δεν έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν το κράτος - μέλος στο οποίο θα ζητούν άσυλο». Αυτές οι αποφάσεις δίνουν το «πράσινο φως» για απαγορεύσεις και εγκλωβισμούς κι αποθρασύνουν κράτη, όπως η Αυστρία και άλλα, που με απαράδεκτες ενέργειες κλείνουν τα σύνορα. Ενώ στη Γερμανία και τη Σουηδία ενισχύονται οι συνοριακοί έλεγχοι κι οι περιορισμοί στη χορήγηση ασύλου, ενισχύοντας τα κυκλώματα των διακινητών, δίνοντας τροφή σε φασιστικές οργανώσεις.
7. Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο ότι δεν μπορεί να υπάρχει λύση ή έστω ανακούφιση του προβλήματος, όσο συνεχίζονται οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και πόλεμοι στην περιοχή και παραμένουν σε ισχύ οι συγκεκριμένες αποφάσεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, το ΚΚΕ προτείνει συγκεκριμένες θέσεις για ανακούφιση των συνεπειών του προβλήματος, οι οποίες όμως απαιτούν αναίρεση των αποφάσεων των ιμπεριαλιστικών ενώσεων και συμμαχιών. Μόνο σ' αυτή την κατεύθυνση μπορεί να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις.
-- Απευθείας, ασφαλής μεταφορά των προσφύγων - μεταναστών από τις χώρες πρώτης υποδοχής, όπως είναι η Τουρκία, η Ιορδανία, ο Λίβανος, αλλά και από τα ελληνικά νησιά, στις χώρες τελικού προορισμού τους, με ευθύνη του ΟΗΕ και της ΕΕ και με πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων που απορρέουν από την προσφυγική τους ιδιότητα. Ειδικά για τα νησιά, αυτό απαντά άμεσα σ' αυτούς που χύνουν δάκρυα για την οικονομία, τον τουρισμό κ.λπ.
-- Αποχώρηση του ΝΑΤΟ από το Αιγαίο. Η εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, εκτός από τους κινδύνους για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και για μεγαλύτερη εμπλοκή του λαού στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ιμπεριαλιστών στη Συρία και Ανατολική Μεσόγειο, είναι επικίνδυνη, απαράδεκτη και σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας σ' ένα γενικευμένο ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Είναι ευθέως αντίθετη με τη Συνθήκη του ΟΗΕ και το διεθνές Δίκαιο για τους πρόσφυγες, σύμφωνα με το οποίο απαγορεύεται η παρεμπόδιση, η «αναχαίτιση» προσφύγων από το να καταθέσουν αίτηση ασύλου στη χώρα που έχει πλήρως ενσωματώσει και αποδεχτεί το διεθνές προσφυγικό δίκαιο. Επίσης, απαγορεύει απόλυτα τις επαναπροωθήσεις προσφύγων.
-- Πλήρης σεβασμός της Συνθήκης της Γενεύης και του Διεθνούς δικαίου για τους πρόσφυγες. Συγκεκριμένα: α) Να αναγνωριστούν τα δικαιώματα που απορρέουν από την ιδιότητα του πρόσφυγα και του αιτούντος άσυλο για όλες τις εθνικότητες που αναγνωρίζει ο ΟΗΕ ότι έχουν το προσφυγικό προφίλ, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι Αφγανοί πρόσφυγες. β) Να σταματήσουν τα αστυνομικά μέτρα καταστολής προσφύγων στα σύνορα με το κλείσιμό τους, όπως συμβαίνει σήμερα στην ΠΓΔΜ και σε άλλες χώρες. γ) Να σταματήσει η επιβολή πλαφόν στον αριθμό αιτήσεων ασύλου, στη λογική της αναλογικής κατανομής σε βάθος χρόνου, με βάση τις ποσοστώσεις που έχει αποφασίσει η ΕΕ, πρακτική κατάφωρα αντίθετη με το Προσφυγικό Δίκαιο.
-- Γενναία ενίσχυση των υποδομών και του προσωπικού διάσωσης, ειδικά τους χειμερινούς μήνες, καθώς και υποδοχής, περίθαλψης και καταγραφής, με ευθύνη αποκλειστικά του κράτους, χωρίς καμία εμπλοκή ΜΚΟ.
-- Δημιουργία δημόσιων, αξιοπρεπών χώρων προσωρινής φιλοξενίας, που θα λειτουργούν με ευθύνη του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, για όσο διάστημα διαρκούν οι διαδικασίες πρώτης υποδοχής, περίθαλψης, καταγραφής και προετοιμασίας των εγγράφων, που θα επιτρέψει την ασφαλή συνέχιση του ταξιδιού όσων θέλουν - που αποτελούν και τη συντριπτική πλειοψηφία - ή εξέτασης των αιτημάτων ασύλου για όσους επιλέγουν την Ελλάδα ως χώρα τελικού προορισμού, που είναι συγκριτικά μια μικρή μειοψηφία.
-- Για το σκοπό αυτής της φιλοξενίας μπορούν να αξιοποιηθούν και να μετασκευαστούν ανενεργά στρατόπεδα, αχρησιμοποίητα κτίρια, εκτάσεις και εγκαταστάσεις του Δημοσίου κ.λπ., με κριτήριο την ικανοποίηση των αναγκών των προσφύγων, αλλά και των κατοίκων της περιοχής. Αμεση οργανωμένη μετακίνηση από το Λιμάνι του Πειραιά και την πλ. Βικτωρίας χιλιάδων προσφύγων, βάζοντας τέρμα στις απαράδεκτες συνθήκες διαμονής τους. Αμεσα μέτρα με κρατική ευθύνη, για τη δημιουργία ανθρώπινων όρων προσωρινής διαμονής στην Ειδομένη των χιλιάδων προσφύγων, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες.
-- Τα «hot spots», τα κέντρα μετεγκατάστασης, οι καταυλισμοί προσφύγων - μεταναστών είναι χώροι διαλογής ελάχιστων, που θα μεταφερθούν οργανωμένα σε άλλα κράτη - μέλη της ΕΕ και εγκλωβισμού των περισσότερων στην Ελλάδα, παρά τη θέλησή τους. Αυτό αποδείχτηκε μετά και από τη φανερή αποτυχία του λεγόμενου προγράμματος μετεγκατάστασης προσφύγων της ΕΕ. Οι 50.000 θέσεις «προσωρινής», κατά την κυβέρνηση, φιλοξενίας, αποδείχτηκε ότι είναι θέσεις μόνιμου εγκλωβισμού, όπως προέβλεψε το ΚΚΕ, και φυσικά δεν θα είναι μόνο αυτές, αφού ήδη υπάρχει προετοιμασία για περισσότερους από 100.000.
-- Κατάργηση του Κανονισμού του Δουβλίνου, της Σένγκεν, του Frontex και όλων των κατασταλτικών μηχανισμών της ΕΕ. Οχι σε νέα μέτρα της ΕΕ και μηχανισμούς καταστολής και αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων στα σύνορα, όπως η υπό ίδρυση νέα «ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή - Ακτοφυλακή». Ανησυχούμε ιδιαίτερα για το πώς θα αξιοποιηθεί το Προσφυγικό για την ενίσχυση της καταστολής σε βάρος των λαών της Ευρώπης.
-- Καμία συμμετοχή ή εμπλοκή της Ελλάδας, καμία διάθεση των Ενόπλων Δυνάμεων στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις, που, ανάμεσα στα πολλά δεινά για τους λαούς, ευθύνονται για τους χιλιάδες πρόσφυγες και ξεριζωμένους. Να κλείσουν τώρα όλες οι αμερικανο-ΝΑΤΟικές βάσεις.
8. Το ΚΚΕ, με τα παραπάνω αιτήματα, απευθύνεται κυρίως στον ελληνικό λαό, ο οποίος αντιμετωπίζει τις βαριές συνέπειες της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης και παράλληλα εκφράζει την αμέριστη και συγκινητική αλληλεγγύη του στους πρόσφυγες με κάθε τρόπο. Το εργατικό και λαϊκό κίνημα χρειάζεται να διεκδικήσει άμεσα μέτρα ανακούφισης και στήριξης των προσφύγων, μετακίνησης στις χώρες προορισμού τους, ενάντια στις αποφάσεις της ΕΕ. Να δυναμώσει η διεθνιστική αλληλεγγύη, η πάλη ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα που τον γεννά.
9. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το ΚΚΕ δε συναινεί στις θέσεις της κυβέρνησης ενόψει της Συνόδου Κορυφής στις 7 Μάρτη. Είναι καθαρό ότι οι αποφάσεις της ΕΕ θα κινούνται σε κατευθύνσεις που ενισχύουν τις αιτίες που γεννούν το πρόβλημα και δεν θα αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις του σε βάρος των λαών της ΕΕ και των ίδιων των προσφύγων».

Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  2-3-2016
Συναδέλφισσες. – συνάδελφοι

Το τελευταίο διάστημα εκτυλίσσεται στην ΕΥΔΑΠ  ένα αποπροσανατολιστικό γαϊτανάκι με αφορμή τις κανονικές  άδειες που πληρώθηκαν διευθυντικά στελέχη, καθώς και εν ενεργεία κορυφαία, αλλά και πρώην συνδικαλιστικά στελέχη των συνδικαλιστικών παρατάξεων της ΔΑΚΕ και της ΠΑΣΚΕ, αλλά και του ΣΕΚΕΣ. Και λέμε αποπροσανατολιστικό, γιατί στρέφει την προσοχή  των εργαζόμενων μακριά από το σημερινό στόχο πάλης, την επίθεση  που έχει εξαπολύσει  η αστική τάξη εναντίον μας, σε ασφαλιστικό, εργασιακά, δημοσιονομικά, ιδιωτικοποιήσεις, συνδικαλιστικό, μέτωπα που αυτή τη στιγμή είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και  αποτελούν αιτία πολέμου για όλη την εργατιά και τους συμμάχους της.
Σε αυτή την προσπάθεια , συμμετέχουν όλοι οι προαναφερόμενοι, έχοντας ο καθένας και τις δικές του επιδιώξεις. Όλοι μαζί  βάζουν πλάτη στην προσπάθεια που κάνει η συγκυβέρνηση Τσίπρα – Καμένου για το ξεκλήρισμα της εργατιάς, της αγροτιάς, της επιστήμης, της νεολαίας, των απόμαχων της δουλειάς, των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων, για να πετύχουν ανάκαμψη των κερδών της πλουτοκρατίας.
Στη γραμματεία ΠΑΜΕ-ΕΥΔΑΠ, θεωρούμε πως η διαρροή της λίστας, άσχετα ποιές ήταν οι προθέσεις όποιου τη διέρρευσε, αποπροσανατολίζει τους εργαζόμενους και υπηρετεί τις μεθοδεύσεις της διοίκησης για απολύσεις μόνιμων εργαζόμενων με αφορμή πειθαρχικά και νομικά παραπτώματα, για μειώσεις μισθών (ανθυγιεινά επιδόματα, βάρδιες κλπ.)και δικαιωμάτων(βαρέα) με την προσπάθεια να επαναχορηγήσει νέες βεβαιώσεις καταλληλότητας σε όλο το «γηρασμένο» προσωπικό, ενδεχομένως αφορά και στη διαμόρφωση συμμαχιών (με συνδικαλιστικές παρατάξεις).
Καλούμε τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, να σταματήσει τη δίωξη εργαζόμενων ως δήθεν υπεύθυνους για τη διαρροή της λίστας με τα ονόματα αυτών που πληρώθηκαν τις άδειες.
Άλλωστε πάει πολύ «να φωνάζει ο κλέφτης για να φύγει ο νοικοκύρης» και να ψάχνουν τιμωρία σε μία διαρροή που κανείς δεν αμφισβήτησε τη γνησιότητα της, λες και το πρόβλημα είναι ποιος το είπε κι όχι ποιος τα πληρώθηκε και γιατί αυτοί συγκεκριμένα (ας βγάλουν συμπεράσματα οι συνάδελφοι).
Οι εργαζόμενοι δεν είχαν κανένα συμφέρον από μια τέτοια ενέργεια, αντίθετα είχε  συμφέρον τόσο η διοίκηση όσο και ο εργοδοτικός κυβερνητικός συνδικαλισμός. Αν θέλουν να βρουν ένοχους, να τους ψάξουν ανάμεσά τους και στους άμεσους συνομιλητές τους(διευθυντές, γεν. διευθυντές που έχουν και έγγραφη «Άποψη») . Άλλωστε είμαστε πεπεισμένοι πως τους ξέρουν.
ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΔΑΠ, ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΠΛΑΤΗ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΒΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΑΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥΣ.
ΝΑ ΣΥΣΠΕΙΡΩΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΕΥΔΑΠ, ΣΕ ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥΣ.
ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΔΑΠ, ΝΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥΣ, ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ  48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ, ΟΤΑΝ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΚΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ.
ΥΓ. Άλλο ένα εργατικό ατύχημα συνέβη σε εργαζόμενο της ΕΥΔΑΠ τις τελευταίο καιρό. Αφού ευχηθούμε περαστικά στο συνάδελφο να κάνουμε και ορισμένες παρατηρήσεις:
1)Όσοι εργαζόμενοι αναλαμβάνουν εργασία έχουν την απαραίτητη ξεκούραση;(ρεπό, 11 ώρες μεταξύ των βαρδιών κλπ). Ακόμα περιμένουμε απάντηση στην καταγγελία μας από τον ΑΠΡΙΛΗ του 2014.
2)Η αγορά υλικών που γίνεται από το «μικρό ταμείο» και όχι κεντρικά, ελέγχεται και από ποιόν για την ποιότητα των υλικών;
3)Η επάνδρωση των συνεργείων έχει τα απαιτούμενα άτομα;(αρχιτεχνίτη, βοηθό, εργάτη).


ΚΑΛΕΣΜΑ

Οι διοικήσεις των κλαδικών συνδικάτων της Αττικής που υπογράφουμε αυτό το κείμενο, καλούμε τα σωματεία εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων, τους φοιτητικούς και σπουδαστικούς συλλόγους, τις επιτροπές ειρήνης και άλλους μαζικούς φορείς της Αττικής σε σύσκεψη με θέμα:

ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΕ – ΝΑΤΟ  ΠΟΥ ΦΕΡΝΟΥΝ
ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ, ΤΟΝ ΞΕΡΙΖΩΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΠΑΛΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 5 Μάρτη, στις 10.00 π.μ., στον κινηματογράφο «ΑΛΚΥΟΝΙΣ»
(Ιουλιανού 42-46, πλ. Βικτωρίας)

Απευθύνουμε κάλεσμα οργάνωσης της δράσης ενάντια στους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και στον κίνδυνο εξάπλωσης του πολέμου στην Αν. Μεσόγειο και στη Β. Αφρική με αποτέλεσμα νέες εκατόμβες αθώων θυμάτων, νέες προσφυγικές ροές. Με πρόσχημα τους πρόσφυγες, η Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ, ζεσταίνουν τις μηχανές του πολέμου στην περιοχή.
Δε μπορούμε να το επιτρέψουμε. Τα γεράκια του ΝΑΤΟ δεν έχουν καμία θέση στο Αιγαίο. Απαιτούμε καμία συμμετοχή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, καμιά διευκόλυνση στα γεράκια του πολέμου. Να κλείσουν όλες οι ευρωατλαντικές βάσεις.
Το εργατικό και λαϊκό κίνημα χρειάζεται να πάρει θέση, να μπει εμπόδιο στα πολεμοκάπηλα σχέδια τους, να αντιταχθεί στη δράση των ιμπεριαλιστών. Να δυναμώσει το μέτωπο στις εθνικιστικές και φασιστικές αντιλήψεις που σπέρνουν την ξενοφοβία και τον ρατσισμό.
Δυναμώνουμε την πάλης μας, αντιστεκομάστε. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους λαούς που αγωνίζονται. Στους πρόσφυγες και τους μετανάστες που κυνηγημένοι από την απελπισία και το θάνατο αναζητούν ειρηνικό καταφύγιο. Απαιτούμε ανθρώπινους και αξιοπρεπείς χώρους προσωρινής φιλοξενίας και μέτρα για άμεση μεταφορά τους στα κράτη προορισμού τους με ευθύνη της ΕΕ και του ΟΗΕ.

Μετά τη σύσκεψη καλούμε σε συγκέντρωση, στα Προπύλαια, στη 1.00 μ.μ. και πορεία στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το κάλεσμα υπογράφουν:
Συνδικάτο Τροφίμων - Ποτών Αττικής
Συνδικάτο Φαρμάκου Αττικής
Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγικής Βιομηχανίας Ελλάδας
Συνδικάτο Κλωστοϋφαντουργίας - Ιματισμού - Δέρματος Αττικής
Πανελλήνια Ένωση Λιθογράφων
Σωματείο Εργαζομένων στα Πρακτορεία Τύπου στην Αττική
Σωματείο Χαρτεργατών Αττικής
Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας
Ένωση Ηλεκτροτεχνιτών Αθήνας
Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας
Σύλλογος Ιδ. Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Πειραιά
Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ανωνύμων Εταιρειών και Γραφείων Αθήνας
Ένωση Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής
Συνδικάτο Τουρισμού - Επισιτισμού - Ξενοδοχείων Νομού Αττικής
Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Ταχυδρομείων Ταχυμεταφορών Αττικής
Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών Πληροφορικής Αττικής
Συνδικάτο ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού Αττικής
Συνδικάτο Εργαζομένων Χρηματοπιστωτικών Επιχειρήσεων Αττικής
Ναυτεργατικά σωματεία «ΠΕΜΕΝ», «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», «ΠΕΕΜΑΓΕΝ»
Οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών «ΣΕΦΕΡΗΣ» και «ΣΩΚΡΑΤΗΣ»
Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος
Σωματείο Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών Γηροκομείων, Εργαστηρίων, Διαγνωστικών Κέντρων και συναφών χώρων Αθήνας