Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014

Χριστούγεννα

«Πολλά δε θέλει ο άνθρωπος /
να ’ν’ ήμερος να ’ναι άκακος /
λίγο φαΐ λίγο κρασί /
Χριστούγεννα κι Ανάσταση (…)».
    (Οδυσσέας Ελύτης, «Ο Ήλιος ο ηλιάτορας»)

Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2014

Eργατικά ατυχήματα

Για τα εργατικά ατυχήματα δε φταίει η «κακιά η ώρα»

Σύμφωνα με το ΣΕΠΕ, από το 1999 έως το 2012 σχεδόν 1.700 εργαζόμενοι δε γύρισαν σπίτι τους. Κάθε 3 μέρες ένας εργαζόμενος πεθαίνει από εργατικό ατύχημα...
Πρώτο Πλάνο
Αν δει κανείς τις επίσημες Εκθέσεις τα τελευταία χρόνια, έως το 2012, για το οποίο υπάρχουν τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία, παρουσιάζεται μια μείωση στον απόλυτο αριθμό των εργατικών ατυχημάτων. Οι κυβερνητικοί κομπασμοί, ωστόσο, ότι μειώνονται τα εργατικά ατυχήματα και βελτιώθηκαν οι συνθήκες εργασίας δεν αντέχουν σε σοβαρή κριτική.Η καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων είναι σκόπιμα ελλιπής στη χώρα μας. Τα στοιχεία που δημοσιεύονται είναι παραπλανητικά, διότι γίνεται προσπάθεια απόκρυψης των εργατικών ατυχημάτων από την εργοδοσία μη δηλώνοντάς τα στις αρμόδιες αρχές. Συχνά πιέζονται οι εργαζόμενοι να μη δηλώνουν το ατύχημα ούτε στο ΙΚΑ, χάνοντας έτσι και τις ελάχιστες παροχές που προβλέπονται.
Μια από τις ενδείξεις ελλιπούς καταγραφής είναι και η μεγάλη διαφοροποίηση μεταξύ των διαφορετικών φορέων που δημοσιεύουν σχετικά στατιστικά στοιχεία (ΙΚΑ, ΣΕΠΕ, ΕΣΥΕ). Για παράδειγμα, τα στοιχεία του ΙΚΑ για τα μη θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα αντιστοιχούν σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό σε σχέση με αυτά που δημοσιεύονται στις εκθέσεις του ΣΕΠΕ, παρόλο που αναφέρονται μόνο στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, που αντιστοιχούν περίπου στο 40% του συνόλου των εργαζομένων.
Τα επίσημα στοιχεία δεν περιλαμβάνουν, επίσης, εργατικά ατυχήματα σε ανασφάλιστους ή ελαστικά εργαζόμενους (π.χ., μηχανικοί που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και ασφαλίζονται στο ΤΣΜΕΔΕ). Στα στοιχεία του ΣΕΠΕ δεν περιλαμβάνονται ατυχήματα σε εργάτες γης, ναυτεργάτες, εργάτες ορυχείων. Υπάρχει, επίσης, η μεταβολή της ανεργίας που αλλοιώνει την πραγματική εικόνα.
Πόσο ασφαλείς είναι οι χώροι εργασίας;
Ακόμη και αν τα δημοσιευμένα στοιχεία για τον απόλυτο αριθμό των ατυχημάτων ήταν αξιόπιστα, η όποια μείωση μπορεί να καταγράφεται δεν οδηγεί αυτόματα στο συμπέρασμα ότι οι συνθήκες εργασίας βελτιώθηκαν ή ότι είναι ασφαλείς.
Για παράδειγμα, η μείωση του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων στις κατασκευές οφείλεται στην ανεργία στον κλάδο και όχι σε βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας στα εργοτάξια. Μια ολοκληρωμένη εκτίμηση απαιτεί, μεταξύ άλλων, τον υπολογισμό του δείκτη συχνότητας και σοβαρότητας των εργατικών ατυχημάτων. Η μείωση του αριθμού των ατυχημάτων μπορεί να μην αντανακλά βελτίωση αλλά μείωση των ωρών εργασίας. Αντίστοιχα, μπορεί να μειώνεται ο συνολικός αριθμός αλλά να αυξάνονται τα σοβαρά ή τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα.
Εξάλλου, ο απόλυτος αριθμός των ατυχημάτων παραμένει τεράστιος σε σχέση με τις δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνικής σήμερα για τη λήψη μέτρων πρόληψης. Μόνο για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ τα στοιχεία, έως το 2011 που είναι διαθέσιμα, δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια, κατά μέσο όρο, κάθε 2 ώρες συνέβαιναν 3 εργατικά ατυχήματα. Σύμφωνα με τις εκθέσεις του ΣΕΠΕ, από το 1999 έως το 2012 σχεδόν 1.700 εργαζόμενοι δε γύρισαν σπίτι τους. Δηλαδή, κάθε 3 μέρες ένας εργαζόμενος πεθαίνει από εργατικό ατύχημα.
Και, βεβαίως, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργατικών ατυχημάτων, η επικινδυνότητα των χώρων εργασίας σχετίζεται και με την επίδραση μιας σειράς βλαπτικών παραγόντων που επιδρούν μακροπρόθεσμα στην υγεία των εργαζομένων, οδηγώντας σε επαγγελματικές ασθένειες, οι οποίες στην πράξη δεν καταγράφονται στη χώρα μας.
Προβλήματα όσον αφορά στις ανασφαλείς συνθήκες εργασίας αλλά και στην ελλιπή καταγραφή των εργατικών ατυχημάτων υπάρχουν και σε άλλες χώρες της ΕΕ. Μπορεί να παρατηρείται μείωση στον απόλυτο αριθμό των εργατικών ατυχημάτων, ωστόσο, όπως ήδη αναφέραμε, η ανάλυση πρέπει να περιλαμβάνει τους δείκτες συχνότητας και σοβαρότητας για να είναι ολοκληρωμένη, δεν καταγράφονται ατυχήματα σε μια σειρά δραστηριότητες και εργασιακές σχέσεις, υπάρχει προσπάθεια απόκρυψης από τους εργοδότες, υπάρχουν σοβαρές διαφοροποιήσεις στους τρόπους καταγραφής στις διάφορες χώρες κ.ά. Συνεπώς, τα στοιχεία είναι ελλιπή.
Ακόμη όμως και με βάση αυτά τα δεδομένα που υπάρχουν, οι αριθμοί είναι αμείλικτοι και δείχνουν το πρόβλημα όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας σε όλες τις χώρες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το 2012, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, για την ΕΕ - 28 κατεγράφησαν 3.167.609 εργατικά ατυχήματα, που οδήγησαν σε πάνω από 3 μέρες απουσία από την εργασία και 3.932 θανατηφόρα.
Το ζήτημα δεν είναι τεχνοκρατικό
Το πρόβλημα των ανασφαλών εργασιακών συνθηκών, που οδηγούν σε εργατικά ατυχήματα, δεν είναι τεχνοκρατικό ζήτημα. Ο βασικός παράγοντας που καθορίζει κάθε επιλογή του εργοδότη σε σχέση με τις συνθήκες εργασίας είναι η επίδραση που θα έχει η επιλογή αυτή στο ποσοστό κέρδους της επιχείρησης.
Με βάση αυτό το κριτήριο, ο εργοδότης αποφασίζει για το αν τον συμφέρει να λάβει τεχνικά μέτρα προστασίας από τον επαγγελματικό κίνδυνο (π.χ., σκαλωσιές, ασφαλή μηχανήματα) ή οργανωτικά μέτρα (π.χ., επάρκεια και εκπαίδευση προσωπικού, ωράρια και ένταση εργασίας, συντήρηση), συγκρίνοντας, σε τελευταία ανάλυση, τις σχετικές δαπάνες με τις πιθανές οικονομικές συνέπειες απ' την αποφυγή τους (π.χ., κάποια πρόστιμα). Η πραγματικότητα αυτή, που τελικά έχει ως αποτέλεσμα τις ανασφαλείς συνθήκες εργασίας, σχετίζεται με τις κυρίαρχες σήμερα εκμεταλλευτικές σχέσεις παραγωγής, με τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης.
Στην προσπάθεια της άρχουσας τάξης να δώσει τη μάχη της ανταγωνιστικότητας, διασφαλίζοντας φτηνότερη εργατική δύναμη, κεντρικό ρόλο αναλαμβάνει το αστικό κράτος. Ο ρόλος του αστικού κράτους εκφράζεται με την προώθηση των αναδιαρθρώσεων στις εργασιακές σχέσεις και τον εργάσιμο χρόνο που αυξάνουν τον κίνδυνο εργατικών ατυχημάτων, με τη συγκάλυψη της ανεξέλεγκτης δράσης της εργοδοσίας, με τη διαμόρφωση ενός πλαισίου ψευδεπίγραφων και ελλιπών ελέγχων από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ελέγχων που δεν εστιάζουν στην εργοδοτική ευθύνη, αντίθετα, προσπαθούν να τη μεταθέσουν στις πλάτες των εργαζομένων και ειδικότερα των τεχνικών ασφάλειας.
Σήμερα υπηρετούν σε ολόκληρη την Ελλάδα μόνο 220 Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγεία, περίπου 60 από αυτούς στην Αττική, όπου συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρήσεων και της εργατικής τάξης, και με τεράστιες ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή.
Πρόσφατα καταργήθηκαν σε 7 περιοχές της χώρας τα Τμήματα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας. Ο ρόλος του αστικού κράτους εκφράζεται και με την εμπορευματοποίηση της Υγείας και Ασφάλειας, την απουσία δημόσιων υποδομών υποστήριξης των διαδικασιών για την αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου, καθώς και με την υποβάθμιση σχετικών ερευνητικών και υποστηρικτικών φορέων, όπως το ΕΛΙΝΥΑΕ.
Η προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων αποτελεί βασικό στόχο και της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία, την οποία ακολουθούν όλα τα κράτη - μέλη της ΕΕ.
Αυτή η κατάσταση φυσικά υπάρχει και σε διεθνές επίπεδο, υπήρχε πριν από τη φάση της καπιταλιστικής κρίσης και κατά τη διάρκεια της και θα συνεχιστεί. Κάτω βέβαια από την επίδραση της ανισόμετρης ανάπτυξης, σε κράτη που υστερούν στο επίπεδο ανταγωνιστικότητας οι κεφαλαιοκράτες κάνουν μεγαλύτερες εκπτώσεις στα μέτρα ασφάλειας για να αντεπεξέλθουν στον ανταγωνισμό της αγοράς για τη διασφάλιση πρόσθετου κέρδους.
Αυτό, όμως, δε σημαίνει ότι σε αναπτυγμένες καπιταλιστικές οικονομίες δε συμβαίνουν εργατικά ατυχήματα και ότι οι συνθήκες εργασίας είναι ασφαλείς. Τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, για παράδειγμα, το 2012 στη Γερμανία ανήλθαν στα 516, στη Γαλλία 576, στην Ιταλία 604 και στις ΗΠΑ 4.628.
Πάλη για ασφαλείς συνθήκες δουλειάς
Η πάλη για ασφαλείς συνθήκες εργασίας πρέπει να αποτελέσει σημαντικό κρίκο της πάλης του ταξικού εργατικού κινήματος και της κοινωνικής συμμαχίας για την ανάκτηση των απωλειών της κρίσης, για πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Να αντιμετωπιστούν αποφασιστικά η κρατική και εργοδοτική τρομοκρατία και οι δυνάμεις του κυβερνητικού - εργοδοτικού συνδικαλισμού, που, στο όνομα του ρεαλισμού, «εκπαιδεύουν» τους εργαζόμενους στο να αποδέχονται το «μικρότερο κακό», να αποδέχονται να «παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα» για να έχουν μια δουλειά.
Να πάρουν μαζικό χαρακτήρα οι αγωνιστικές πρωτοβουλίες των ταξικών σωματείων, του ΠΑΜΕ, για ουσιαστικό έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης για τη συνδυασμένη εφαρμογή της νομοθεσίας και των κανονισμών Υγείας και Ασφάλειας, για να ακυρωθεί η κυβερνητική απόφαση για κατάργηση των Τμημάτων της Επιθεώρησης Υγείας και Ασφάλειας σε 7 περιοχές της χώρας και να ενισχυθεί ριζικά σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή το ΣΕΠΕ, για την ίδρυση κρατικού σώματος Τεχνικών Ασφάλειας και Γιατρών Εργασίας ενταγμένου στο αποκλειστικά δημόσιο σύστημα Υγείας, την κατάργηση των ΕΞΥΠΠ, τη διατήρηση και διεύρυνση του θεσμού των ΒΑΕ, την κατοχύρωση εργοδοτικής εισφοράς για τον επαγγελματικό κίνδυνο κλπ.
Το ζήτημα της στάσης και της δράσης κάθε πολιτικής δύναμης απέναντι στην αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου πρέπει να αποτελέσει κριτήριο επιλογής του εργαζόμενου. Δεν πρέπει να εγκλωβιστούμε στο ψευτοδίλημμα ποια αστική κυβέρνηση, του ΣΥΡΙΖΑ, της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ ή κάποιου άλλου συνδυασμού, θα «διαπραγματευτεί» καλύτερα τους όρους σφαγής μας.
Για να έχει ο αγώνας συνέχεια, διάρκεια και νικηφόρα προοπτική πρέπει να σημαδεύει τον πραγματικό αντίπαλο, την άρχουσα τάξη και την ΕΕ που τη στηρίζει και όχι μόνο τους εκάστοτε πολιτικούς υπηρέτες τους, τις αστικές κυβερνήσεις. Να φωτίζει την προοπτική ενός άλλου δρόμου ανάπτυξης, με κοινωνικοποιημένα τα μέσα παραγωγής και εργατικό έλεγχο, που θα εξασφαλίσει ασφαλείς συνθήκες εργασίας και θα ικανοποιήσει το σύνολο των κοινωνικών αναγκών.

Τρίτη, 9 Δεκεμβρίου 2014

Αυτοδίκαιη και Δυνητική αργία στους εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ.

Άρχισαν τα όργανα!!
Όπως προειδοποιούσαμε και στην έκτακτη γενική συνέλευση του Συλλόγου Προσωπικού, που δεν έγινε με ευθύνη της ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ και εξελίχθηκε σε ανοιχτή συζήτηση, έφτασε το νέο πειθαρχικό και στην ΕΥΔΑΠ, εφαρμόζοντας τις διάταξεις περί Αυτοδίκαιης και Δυνητικής αργίας.
Με άλλα λόγια απολύσεις δίχως αποζημίωση.
Τι λένε αυτοί που έλεγαν πως η ΕΥΔΑΠ είναι μιά Όαση; 


Πληρωμή μισθών με κουπόνια στην ΕΥΔΑΠ.

Σε απλά Ελληνικά, η απόφαση λέει πως μας παρακρατήσαν από τούς μισθούς μας περισσότερο και από το 35% και μας δίνουν πίσω μέρος του σε κουπόνια τροφής.
Ε, ας πούμε ευχαριστώ στην καλή ΄΄διοίκηση΄΄ που άρχισε τις πληρωμές μισθών με κουπόνια.
Ερώτημα: που ΄ναι τα υπόλοιπα; 
Που 'ναι τα ρούχα αναδρομικά;
Που 'ναι τα γάλατα;
Που 'ναι.........

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΜΕ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΜΕ
Κυνική ομολογία Χαρδούβελη: Ξεχάστε τις συντάξεις!
Απιαστο όνειρο η σύνταξη για τις επόμενες γενιές. Στο στόχαστρο και η σύνταξη των γυναικών με ανήλικα παιδιά

Με την ωμή και προκλητική παραδοχή πως η σύνταξη θα μετατραπεί σε άπιαστο όνειρο για νέους και μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους, που παραδέρνουν μεταξύ ανεργίας και μισο-δουλειάς, συχνά μάλιστα ανασφάλιστης, επιβεβαίωσε χτες ο υπουργός Οικονομικών, Γκίκας Χαρδούβελης, την επιμονή της κυβέρνησης να προχωρήσει σε νέα μέτρα σφαγιασμού της Κοινωνικής Ασφάλισης.Η κυνική αυτή ομολογία έγινε στη διάρκεια συνάντησης με αντιπροσωπεία των εργατικών συνδικάτων που βρέθηκαν χτες στο δρόμο, μετά από κάλεσμα του ΠΑΜΕ, αντιδρώντας στη νέα αντιασφαλιστική επέλαση. Ο υπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνηση, πράγματι, προωθεί την αύξηση του ελάχιστου αριθμού ενσήμων για την κατοχύρωση του δικαιώματος στη σύνταξη από τα 4.500 στα 6.000 ένσημα. Και αυτό τη στιγμή που η ανεργία, η μερική και εκ περιτροπής απασχόληση, η «μαύρη» εργασία έχουν κάνει τα 300 ένσημα το χρόνο μακρινή ανάμνηση για τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων. Το συγκεκριμένο μέτρο, ιδιαίτερα για τους νέους εργαζόμενους και ανέργους, σημαίνει πως πρέπει, λίγο πολύ, να ξεγράψουν την όποια προοπτική συνταξιοδότησης είχαν μέχρι σήμερα, να συμβιβαστούν με τη δουλειά μέχρι τα πιο βαθιά γεράματα. Αντίστοιχα, όσον αφορά τις εργαζόμενες γυναίκες ο υπουργός ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δε θεωρεί σωστό να συνταξιοδοτούνται οι εργαζόμενες γυναίκες με ανήλικα παιδιά πριν από τα γενικά όρια.
Η πορεία από το υπουργείο Εργασίας προς το Σύνταγμα
Ο υπουργός υπερασπίστηκε τα μέτρα, ισχυριζόμενος πως παίρνονται για το «καλό της οικονομίας», όπως κατήγγειλε ο Σάββας Τσιμπόγλου, πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ, ενημερώνοντας τους συγκεντρωμένους για όσα ειπώθηκαν στη συνάντηση. «Πρώτα να φτιάξουμε την οικονομία και μετά βλέπουμε», ήταν όπως ανέφερε η στάση του υπουργού.«Είναι πλέον καθαρό ότι αν δεν τους σταματήσουμε, δε θα αφήσουν τίποτα όρθιο από τα κοινωνικοασφαλιστικά μας δικαιώματα. Ερχονται νέες μειώσεις στις συντάξεις, νέες αυξήσεις στα όρια ηλικίας, κορυφώνεται η επίθεση στην Υγεία και την Πρόνοια, στην προστασία των εργαζόμενων στους τόπους δουλειάς», σημειώνει το ΠΑΜΕ σε ανακοίνωση που εξέδωσε μετά τη συνάντηση.
Εστειλαν το δικό τους μήνυμα
Σημαίνοντας συναγερμό στην εργατική τάξη, δεκάδες συνδικάτα οργάνωσαν χτες το μεσημέρι ταυτόχρονες κινητοποιήσεις στα υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών, στέλνοντας σε κυβέρνηση, τρόικα και εργοδοσία το μήνυμα: «Κάτω τα χέρια από την Κοινωνική Ασφάλιση. Αυτό είναι το δικό μας e-mail». Οι εργαζόμενοι, που συγκεντρώθηκαν στο υπουργείο Εργασίας, κατήγγειλαν τη στάση της ηγεσίας του, που για άλλη μια φορά χτες με δικαιολογίες και προφάσεις αρνήθηκε να συναντήσει αντιπροσωπεία τους. Στη συνέχεια έφτασαν με πορεία στο Σύνταγμα, όπου ενώθηκαν με τους συγκεντρωμένους έξω από το υπουργείο Οικονομικών.
Εξω από το υπουργείο Οικονομικών
Τα συνδικάτα ξεκαθάρισαν ότι το νέο έγκλημα που σχεδιάζουν κυβέρνηση, τρόικα και εργοδότες αφορά όλους τους κλάδους, όλες τις ηλικίες: Τους παλιότερους εργαζόμενους που βλέπουν τη δυνατότητά τους να συνταξιοδοτηθούν να «σβήνει». Τους νέους στις ουρές του ΟΑΕΔ και τα 5μηνα προγράμματα. Τους συνταξιούχους που βλέπουν τις συντάξεις τους να εξομοιώνονται με τα όρια του «ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος», δηλαδή της φτώχειας. Για αυτούς τους λόγους πρέπει να πάρει απάντηση: Η νέα επίθεση στην Κοινωνική Ασφάλιση είναι αιτία πολέμου. Αυτό διαμήνυσαν οι χτεσινές κινητοποιήσεις με τα συνθήματά τους: «Μ' αγώνες έχει γίνει η ασφάλιση, δεν είναι για παζάρια και για διάλυση», «Εργάτη μη δεχτείς με ψίχουλα να ζεις».Με στόχο να μη μείνει χώρος δουλειάς που οι εργαζόμενοι δε θα συζητήσουν γύρω από τον τρόπο που θα απαντήσουν στην επίθεση, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ κάλεσαν και από τη χτεσινή κινητοποίηση σε πανεξόρμηση σήμερα σε εργασιακούς χώρους, καθώς και στο συλλαλητήριο την Κυριακή στις 5.30 μ.μ., στην Ομόνοια.

Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

Ο Δήμος Πάτρας «λαδώνει» τους απόρους αφήνοντας χωρίς «λάδι» αστυνομία και εκκλησίαΟ Δήμος Πάτρας «λαδώνει» τους απόρους αφήνοντας χωρίς «λάδι» αστυνομία και εκκλησία
Η είδηση είναι τόσο εξωφρενική, στα όρια του απίστευτου. Όχι τόσο για τη δημοτική αρχή της Πάτρας, αυτή έκανε το αυτονόητο, το οποίο στους χαλεπούς καιρούς που διάγουμε τείνει να φαίνεται παράδοξο. Απίστευτη είναι η αντίδραση από τα κάθε λογής παράσιτα που θύμωσαν επειδή φέτος δεν βρήκαν «μέλι» - για την ακρίβεια λάδι- για να βουτήξουν μέσα το δάχτυλό τους. Διαβάστε και φρίξτε:

Παρακαλώ, την προσοχή σας. Παρά τις "λογοτεχνικές παρεμβάσεις" του γράφοντος, η ιστορία που ακολουθεί είναι πέρα για πέρα αληθινή:
Επειδή στην Πάτρα  κατά τις τελευταίες δημοτικές εκλογές πλειοψήφησαν οι κομμουνιστές, είναι φυσικό και επόμενο η δημοτική αρχή να μην ασχολείται με σοβαρά και κεφαλαιώδη προβλήματα της πόλης, όπως κάνει π.χ. ο δήμος Ναυπλιέων, ο οποίος ασχολήθηκε με το να ονομάσει τον Αντώνη Σαμαρά επίτιμο δημότη του. Εμείς εδώ, κολλημένοι κομμουνιστές, επιμένουμε να ασχολούμαστε με τρίχες, όπως π.χ. πώς θα ανακουφίσουμε (έστω και λίγο) τους συμπολίτες μας που υποφέρουν.
Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, οι διοικούντες τον δήμο σκέφτηκαν κάτι απλό: να αξιοποιήσουν κατά τον πιο πρόσφορο τρόπο την δημοτική περιουσία. Κι ανάμεσα στα περιουσιακά στοιχεία τού δήμου υπάρχουν και... ελιές! Μιας και στο σχέδιο πόλης έχουν ενταχθεί αγροί και χωράφια, πολλά των οποίων έχουν ήδη απαλλοτριωθεί προκειμένου να ανοιχτούν δρόμοι, να γίνουν πλατείες, να χτιστούν σχολεία κλπ, είναι λογικό να υπάρχουν μεταξύ τους και κάποια με ελιές.
Η απλή σκέψη της δημοτικής αρχής, λοιπόν, ήταν να καταγράψει τις ελιές των απαλλοτριωμένων εκτάσεων και στην συνέχεια να παραχωρήσει το δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης του ελαιοκάρπου τους σε άπορες οικογένειες, άνεργους, πολύτεκνους κλπ. Μοίρασε τις σχετικές άδειες στους δικαιούχους κι εκείνοι ξαμολήθηκαν να βγάλουν το λάδι των οικογενειών τους. Όλα καλά ως εδώ και μπράβο στον δήμαρχο και στην ομάδα του, που σκέφτηκαν κάτι τέτοιο. Όμως... Όμως, τώρα αρχίζουν τα προβλήματα.
Πρώτα-πρώτα, σε κάποια από τα χωράφια που προαναφέραμε, πλάκωσε η αστυνομία για να συλλάβει τους ελαιοσυλλέκτες. Μάταια οι άνθρωποι επέδειξαν την άδεια του δήμου κι άδικα διαμαρτυρήθηκαν, αφού τα όργανα της τάξης ήσαν ανένδοτα: έπρεπε να συλλάβουν τους κλέφτες και να τους προσαγάγουν για εξακρίβωση στοιχείων. Ευτυχώς, κάποιος από τους "κλέφτες" κατάφερε και ενημέρωσε τηλεφωνικά την αρμόδια του δήμου, η οποία έσπευσε στο αστυνομικό τμήμα. Στην ερώτησή της "γιατί τους συλλάβατε, αφού σας έδειξαν την άδεια με την υπογραφή τού δημάρχου;", η απάντηση ήταν αφοπλιστική: "Κυρία μου, τόσα χρόνια αυτές τις ελιές τις μαζεύουμε εμείς οι αστυνομικοί για να βγάζουμε το λάδι μας"! Τελικά, οι εκπρόσωποι του νόμου κατάλαβαν ότι η υπόθεση δεν θα εξελισσόταν προς το συμφέρον τους αν την παρατραβούσαν και άφησαν ελεύθερους τους "εγκληματίες". Πρόλαβαν, όμως, να προσθέσουν "πείτε τους, τουλάχιστον, να φέρουν και σε μας κανένα τενεκέ λάδι".
Ανοίγουμε παρένθεση για να κάνουμε μια απαραίτητη διευκρίνιση. Φυσικά, οι αστυνομικοί τού τοπικού τμήματος δεν πήγαιναν οι ίδιοι να μαζέψουν ελιές. Γι' αυτή την δουλειά υπήρχαν συνεργεία με τον κατάλληλο εξοπλισμό (όχι σαν τους φουκαράδες που τους κάλεσε ο δήμος να μζέψουν ελιές κι εκείνοι δεν είχαν ούτε λιόπανα). Οι αστυνομικοί έκαναν, απλώς, τα στραβά μάτια ενώ, παράλληλα, φρόντιζαν να απομακρύνουν τους περίεργους. Κλείνουμε την παρένθεση και συνεχίζουμε.
Ανακουφισμένοι, οι άνθρωποι γύρισαν στα σπίτια τους. Όμως, εκεί τους περίμενε άλλη μια έκπληξη. Δυο υπάλληλοι του δήμου πήγαν με άγριες διαθέσεις για "τσαμπουκά", επειδή "αυτές τις ελιές τις μαζεύουμε εμείς με τους αστυνομικούς και μοιραζόμαστε το λάδι χρόνια τώρα"! Προφανώς, οι δυο υπηρέτες τού δήμου ήσαν σίγουροι πως είχαν αποκτήσει κάποιο δικαίωμα χρησικτησίας επί της δημοτικής περιουσίας.
Οι -έκπληκτοι με όσα τους συνέβαιναν- άνθρωποι ξανατηλεφώνησαν στην αρμόδια, η οποία ζήτησε να μιλήσει με τους "διαμαρτυρόμενους" δημοτικούς υπαλλήλους και τους επέπληξε αυστηρά, προειδοποιώντας τους για τις συνέπειες που θα είχαν αν επέμεναν. Τελικά, εκείνοι κατάλαβαν ότι ο "τσαμπουκάς" τους δεν θα έβγαζε πουθενά και αναγκάστηκαν να φύγουν. Όχι, όμως, δίχως να προσθέσουν με αγανάκτηση: "τέτοιες μαλακίες κάνει ο Πελετίδης και δεν πρόκειται να ξαναβγεί". Το ότι κανένας δεν πίστεψε ότι αυτοί οι δυο ψήφισαν Πελετίδη, δεν έχει καμμιά σημασία.
Κι αν όλα αυτά σας ακούγονται απίθανα, περιμένετε διότι δεν φτάσαμε ακόμη στο καλύτερο.
Το ίδιο βράδυ, παρουσιάστηκαν σε άλλη οικογένεια ελαιοσυλλεκτών τέσσερις ιερείς τής κοντινής εκκλησίας, απαιτώντας να σταματήσει αμέσως η διαδικασία συλλογής τού ελαιοκάρπου, διότι "αυτές τις ελιές τις μαζεύουμε εμείς χρόνια τώρα, για να βγάζουμε το λάδι για τα καντήλια της εκκλησίας"(!) Φυσικά, έγινε πάλι το -συνηθισμένο πια- τηλεφώνημα στην αρμόδια. Όμως, οι εν λόγω ιερείς ήσαν τόσο φορτικοί και τόσο επίμονοι ώστε χρειάστηκε η προσωπική παρέμβαση του δημάρχου για να πειστούν να αποχωρήσουν και να αφήσουν τους ανθρώπους στην ησυχία τους. Προφανώς, οι σεμνοί λευίτες διαπίστωσαν με αγανάκτηση ότι ο κομμουνιστής (και, σίγουρα, άθεος) δήμαρχος δεν έδινε δεκάρα για τα καντήλια τους...
Αυτή ήταν η μικρή σημερινή μας ιστορία. Την οποία, βεβαίως, μη περιμένετε να διαβάσετε και σε κάποια τοπική εφημερίδα ή να ακούσετε σε κάποιο τοπικό κανάλι. Σκεφτείτε, όμως: αν οι εφημερίδες και τα κανάλια δεν ήσαν όπως είναι, ποιόν λόγο ύπαρξης θα είχαν τα ιστολόγια;
Τελειώνω. Είτε σας αρέσουν οι ιστορίες λαδιού είτε όχι, δείτε -ή και ξαναδείτε- την πρώτη ιστορία ("Το Ρολόι") από την εξαιρετική σπονδυλωτή ταινία "Το κανόνι και τ' αηδόνι", των Ιάκωβου και Γιώργου Καμπανέλλη (σε σενάριο του πρώτου). Θα ξοδέψετε 34 λεπτά από την ζωή σας αλλά δεν θα μετανοιώσετε ποτέ.

Πηγή: Cogito ergo sum

Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου 2014

Να γιατί δε λειτουργεί ο Σύλλογος Προσωπικού.(πρακτικό ΔΣ 24-11-2014)


ΜΑΤ και νερά από περίπτερο


Αρνούνται τη σίτιση στα παιδιά γιατί δεν προσφέρει ανάπτυξη!

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΠΕΡΑΜΑ
Αρνούνται τη σίτιση στα παιδιά γιατί δεν προσφέρει ανάπτυξη!
Αρνείται το Ελεγκτικό Συνέδριο να καταβληθεί ακόμα και ένα σεντ για τη σίτιση των παιδιών του Δήμου Περάματος γιατί αυτό «δεν έχει αναπτυξιακή διάσταση» και δεν αφορά «την εκτέλεση έργων»! Αυτήν την απόφαση κοινοποίησε το Ελεγκτικό Συνέδριο και υπογράφεται από την Επίτροπο Β. Σφηκάκη προς την Περιφέρεια Αττικής στις 19 Νοέμβρη. Αφορά ένα κονδύλι 350.000 ευρώ που θα πήγαινε για την ανακούφιση των ανέργων οικογενειών και τη σίτιση των παιδιών στα σχολεία του Περάματος.
Συγκεκριμένα, πριν από 8 μήνες, δηλαδή τον περασμένο Μάρτη, μετά από έντονες πιέσεις και πολύμορφες κινητοποιήσεις, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής αποφάσισε, τελικά, να εγκρίνει τις προτάσεις που κατέθεσαν οι περιφερειακοί σύμβουλοι της «Λαϊκής Συσπείρωσης», του συνδυασμό που στηρίζει το ΚΚΕ, οι οποίες προέβλεπαν τη διάθεση 350 χιλιάδων ευρώ από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής, για να χρηματοδοτηθεί ένα πρόγραμμα 10 δράσεων με διοργανωτές το υπουργείο Παιδείας, την Περιφέρεια, το Δήμο Περάματος σε συνεργασία με φορείς όπως τα σωματεία της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης. Ανάμεσα στις δράσεις αυτές ήταν η θέρμανση και των 19 σχολικών κτιρίων του Δήμου, ένα γεύμα για όλους τους μαθητές του Περάματος, με τα προϊόντα διατροφής να είναι «εντός του νομοθετημένο πλαισίου σχολικής διατροφής του υπουργείου Παιδείας», κοινωνικό συσσίτιο διοργανωμένο από Δήμο, Περιφέρεια και υπουργείο Εργασίας, αγορά σχολικών ειδών για τους μαθητές των ανέργων οικογενειών, διανομή τροφίμων σε χώρο που θα επιλεγεί από τους διοργανωτές κ.ά.
Μετά από από 8 μήνες, έρχεται το Ελεγκτικό Συνέδριο να αποφασίσει ότι το πρόγραμμα, το οποίο θα είχε διάρκεια 12 μηνών, «κωλύεται», παρουσιάζοντας ένα άκρως προκλητικό σκεπτικό, το οποίο έρχεται να επιβεβαιώσει με τη σειρά του ότι ο «Καλλικράτης» στον οποίο αποτυπώνεται συνολικά η αντιλαϊκή πολιτική της ΕΕ και της σημερινής κυβέρνησης, «θέλει» τους δήμους και τις περιφέρειες «γερά εργαλεία» για την εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής που έχει ως μοναδικό γνώμονα τη θωράκιση και ενίσχυση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων ακόμα και όταν αυτό σημαίνει παιδιά λιπόθυμα από τον υποσιτισμό.
Το σκεπτικό «μιλάει» από μόνο του. Οπως αναφέρεται, σύμφωνα με τη «νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», «οι προγραμματικές συμβάσεις που συνάπτουν, μεταξύ άλλων, οι οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού με το Δημόσιο, μεταξύ τους ή και με φορείς του δημόσιου τομέα, είναι συμφωνίες που (...) σκοπό έχουν να διευκολύνουν τη μελέτη και εκτέλεση έργων και την παροχή υπηρεσιών με αναπτυξιακό χαρακτήρα σε τοπικό επίπεδο». Οπως σημειώνει, στην προκειμένη περίπτωση, τα όσα προβλέπονται στο πρόγραμμα για τους ανέργους του Δήμου Περάματος «δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο προγραμματικής σύμβασης, αφενός η προμήθεια αγαθών, αφετέρου η παροχή υπηρεσιών, από την οποία απουσιάζει η αναπτυξιακή διάσταση»! Ενώ αποφαίνεται ότι πολλές από τις υπηρεσίες που προβλέπονται στο πρόγραμμα θα μπορούσαν να παρασχεθούν με άλλον τρόπο, αναφέροντας για παράδειγμα τη θέρμανση στα σχολεία ότι θα μπορούσε να γίνει μέσω των Σχολικών Επιτροπών, οι οποίες βέβαια υποχρηματοδοτούνται.

Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2014

Λαϊκή Εξουσία: ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΓΑΛΕΙΟΥ ...

Λαϊκή Εξουσία: ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΓΑΛΕΙΟΥ ...:   ΟΔήμαρχος Πατρέων καλείται να εμφανιστεί στις 4 Δεκέμβρη ενώπιον του Πρωτοδικείου επειδή αρνείται να συναινέσει σε απολύσεις. Τη...

Ανακοίνωση του ΠΑΜΕ για την πανελλαδική - πανεργατική απεργία

Στις 27 Νοέμβρη κανείς στη δουλειά, όλοι στην απεργία!
Ανακοίνωση του ΠΑΜΕ για την πανελλαδική - πανεργατική απεργία

Κανείς στη δουλειά! ΟΛΟΙ στην ΑΠΕΡΓΙΑ στις 27 Νοέμβρη.Εργαζόμενοι - εργαζόμενες, άνεργοι, νέοι και νέες
ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΑ, ΠΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ, με ακόμα μεγαλύτερη μαζικότητα να συνεχίσουμε την πάλη. Να σηκώσουμε πιο ψηλά τη σημαία των αγώνων, της αντίστασης, των διεκδικήσεων.
Ολοι εμείς που αποφασίσαμε, συμμετείχαμε και οργανώσαμε το μεγάλο Πανελλαδικό συλλαλητήριο την 1η Νοέμβρη, οι πάνω από 1.000 συνδικαλιστικές οργανώσεις και μαζικοί φορείς, να πάρουμε μεγάλη ευθύνη. Να δυναμώσουμε την παρέμβασή μας, να οργανώσουμε την πάλη σε κάθε κλάδο και χώρο δουλειάς για την επιτυχία της απεργίας.
Εχουμε το καθήκον να απαντήσουμε άμεσα και μαχητικά στις συνθήκες της σύγχρονης σκλαβιάς, να σπάσουμε το κλίμα της αδράνειας του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, που υπονομεύει και «θάβει» την απεργία. Να απαντήσουμε στην ακινησία και την απραξία του, με μαζική συμμετοχή σε κάθε πόλη, σε κάθε κλάδο και τόπο δουλειάς.
Ερχεται νέα, συντονισμένη, πανευρωπαϊκή αντεργατική επίθεση!
Μας θέλουν μόνιμα στη φτώχεια και στην ανέχεια, αλυσοδεμένους!
Η απεργία στις 27 Νοέμβρη, ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗΣ της πάλης απέναντι στον πόλεμο που μας έχει κηρύξει κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ενωση και επιχειρηματικοί όμιλοι. Ανοίγουν νέα μέτωπα σε βάρος των εργασιακών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και του λαού. Δυναμώνουν την επίθεση σε βάρος της εργατικής τάξης, των αυτοαπασχολούμενων, των αγροτών, των νέων και των ανέργων, των συνταξιούχων και των γυναικών.
Οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, η μεγαλοεργοδοσία απαιτούν νέες ανατροπές στα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Εχουν έτοιμη παρέμβαση στο συνδικαλιστικό νόμο. Επιδιώκουν να επικρατήσει άκρα του τάφου σιωπή στους κλάδους και στους εργασιακούς χώρους. Θέλουν να χτυπήσουν κάθε εργατική διεκδίκηση, τη συνδικαλιστική δράση και το δικαίωμα στην απεργία.
Ετσι σχεδιάζουν την έξοδο από την κρίση. Αυτό είναι η ανάκαμψη που προσδοκούν και ετοιμάζουν. Τέτοιο σχέδιο υπάρχει για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Μας την έχουν στημένη!
Να μη μας πιάσουν απροετοίμαστους!
Αν δεν απαντήσουμε δυναμικά, έρχονται ακόμα χειρότερα! Η λεηλασία του λαϊκού εισοδήματος, η φορολογία, το τσάκισμα των εργασιακών σχέσεων δεν τους αρκεί! Τσεκάρουν τις αντοχές μας και προκαλούν. Ερχονται νέες περικοπές στις συντάξεις, συζητούν ανοιχτά για τη σύνδεση της Υγείας με τον αριθμό των ενσήμων ή των ημερών Ασφάλισης κάθε εργαζόμενου. Δηλαδή, να εξασφαλίζουν για τη συντριπτική πλειοψηφία του εργαζόμενου λαού και των ανέργων, μια γάζα και ένα παυσίπονο.
Κανένας εργάτης, άνεργος δεν πρέπει να λείψει!
Κανένας να μη γίνει απεργοσπάστης!
Να πυκνώσουν οι γραμμές των αγώνων. Να οργανωθούμε όλοι στα σωματεία μας, να οργανώσουμε δυναμικά την αγανάκτηση και την οργή μας. Να μη δώσουμε ανοχή, να μην "πουλήσουμε" την ελπίδα μας. Να μην παραδώσουμε τα όπλα, να μη ρίξουμε τον πήχη της ζωής μας. Να μη μείνουμε στη ζωή με τα ψίχουλα για να ταΐζεται η κοιλιά των αφεντικών.
Δεν υπάρχει έξοδος από την κρίση που να υπηρετεί και το λαό και τους επιχειρηματικούς ομίλους!
Η ανάπτυξη και η ανάκαμψη που επιδιώκουν δεν είναι για όλους. Από τη μία εξασφαλίζουν την προστασία και τη διασφάλιση της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και από την άλλη σπέρνουν φτώχεια, ανέχεια, μισθούς των 200 και 300 ευρώ, περιπλάνηση και κακοπληρωμένα προγράμματα, ευέλικτες μορφές εργασίας και ακριβοπληρωμένη Υγεία, Ασφάλιση και Παιδεία για τη συντριπτική πλειοψηφία του εργαζόμενου λαού.
Ανάπτυξη για το λαό και όχι για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων
`Η με το κεφάλαιο ή με τους εργάτες
Δεν έχουμε άλλη επιλογή!
`Η θα σκύψουμε το κεφάλι και θα δεχτούμε τη σύγχρονη σκλαβιά, για να σωθούν και να πολλαπλασιαστούν τα κέρδη των μονοπωλίων ή θα απαντήσουμε με νέους αγώνες για την ανατροπή της βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής. `Η θα συγκρουστούμε σε κάθε επίπεδο ή θα πληρώσουμε ακριβά αυτήν την ανοχή.
Να υψώσουμε τείχος στις απόψεις που μας θέλουν αιώνιους σκλάβους!
Οσοι βάζουν σε προτεραιότητα την κερδοφορία των ομίλων και αναφέρονται στον υγιή ανταγωνισμό και μια δίκαιη δήθεν φορολογική πολιτική, καταδικάζουν το λαό σε ψίχουλα.
Οσοι μπαίνουν σε διαδικασίες διαπραγμάτευσης του χρέους, το αναγνωρίζουν, σφίγγουν ακόμα περισσότερο τη θηλιά στο λαιμό του εργαζόμενου λαού.
Αρκετά πληρώσαμε για την καπιταλιστική κερδοφορία, την κρίση και το χρέος, αρκετά πληρώσαμε για την προσαρμογή της χώρας μας, στην ΕΕ! Το χρέος δεν το δημιούργησαν οι εργαζόμενοι αλλά η αντιλαϊκή πολιτική που υπηρετεί την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου.
Οσοι δεν ανοίγουν πόλεμο με την ΕΕ και την πολιτική της, στηρίζουν με χέρια και με πόδια την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, τις σαρωτικές επιθέσεις στα δικαιώματα των εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη. Η ΕΕ δημιούργημα και στήριγμα του κεφαλαίου προωθεί αυτές τις πολιτικές σε βάρος του λαού.
Αν δεν ηττηθούν αυτές οι απόψεις που αγιοποιούν και δίνουν άλλοθι στο εκμεταλλευτικό σύστημα, οι εργαζόμενοι θα βρίσκονται συνεχώς χειροπόδαρα δεμένοι, η φτώχεια θα εξαπλώνεται παντού. Δεν πρέπει για κανένα λόγο και με καμία δικαιολογία να δεχθούμε τα νέα σκληρά αντιλαϊκά μέτρα.
Να δυναμώσουν οι αγώνες και η ταξική απάντηση!
Ολοι στη μάχη για την επιτυχία της απεργίας!
Καμία ανοχή, καμία συναίνεση, καμία καθυστέρηση!
Ο εργαζόμενος λαός να απαντήσει αγωνιστικά στους αντεργατικούς σχεδιασμούς, να αποκρούσει τους εκβιασμούς και την τρομοκρατία. Να διαμορφωθούν παντού εστίες αντίστασης, πάλης και αντεπίθεσης για την απόκρουση της βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής. Να δυναμώσει η πάλη μέσα στους χώρους δουλειάς, να ενισχυθεί το κύμα ανυπακοής σε αυτήν την πολιτική. Να απορριφθούν οι πολιτικές που μας καταδικάζουν στη φτώχεια, στην ανεργία, στην εκμετάλλευση. Οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, η νεολαία, η φτωχή αγροτιά να δυναμώσουν τους αγώνες και τη συμμαχία τους, διεκδικώντας τη ζωή που δικαιούνται με ανατροπή της βαρβαρότητας.
ΟΛΟΙ στην ΑΠΕΡΓΙΑ στις 27 Νοέμβρη.
Στην Αθήνα η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, είναι στις 11 π.μ. στην Ομόνοια

Τρίτη, 18 Νοεμβρίου 2014

2,5 εκατομμύρια παιδιά ήταν άστεγα το 2013 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Περίπου 2,5 εκατ. παιδιά ήταν άστεγα το 2013 στις ΗΠΑ

AΠE-MΠΕ
Περίπου 2,5 εκατομμύρια παιδιά ήταν άστεγα το 2013 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, δηλαδή το ένα στα τριάντα, ένας αριθμός που αποτελεί ιστορικό υψηλό, σύμφωνα με μια έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα.
Η έκθεση του Εθνικού Κέντρου για το φαινόμενο των Αστέγων Οικογενειών των ΗΠΑ βασίστηκε στην ανάλυση στοιχείων για τη σχολική χρονιά 2012-2013, αξιοποιώντας τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα.
epa00896648 Picture issued 05 January 2007: 2004 family photo released by the ashleytreatment.spaces.live.com/blog, showing a child known only as Ashley. In a case of rapidly increasing international interest which is filled with ethical issues, the parents of the severely mentally and physically disabled child have stunted her growth to keep their child, who they refer to as a 'pillow angel' a size which is more manageable and mobile. The bed-ridden 9-year-old girl had her uterus and breast tissue removed in hospital and received large doses of hormones to slow or stop her growth. EPA/ashleytreatment.spaces.live.com/blog HANDOUT NO SALES: USA ASHLEY TREATMENT © ΑΠΕ-ΜΠΕ/EPA/ashleytreatment.spaces.live.com/ USA ASHLEY TREATMENT Το κύριο εύρημα της έκθεσης είναι ότι τα άστεγα παιδιά αυξήθηκαν κατά 8% το 2013 εν σχέσει με το 2012 για να φθάσουν τα 2,5 εκατομμύρια, έναν αριθμό που αποτελεί ρεκόρ.
Η αύξηση είναι ιδιαίτερα δραματική αν συγκριθεί με το 2006, όταν ο αριθμός των άστεγων παιδιών έφθανε το 1,5 εκατ., δηλαδή κατ' αναλογία έπληττε το 1 στα 50.
Η έκθεση επικαλείται το ποσοστό της φτώχειας, που η ομοσπονδιακή υπηρεσία απογραφής του πληθυσμού (US Census Bureau) υπολόγισε πως ανήλθε στο 14,5% το 2013, ως μια από τις κύριες αιτίες για το φαινόμενο των άστεγων παιδιών. Ακόμη, η έκθεση επικαλείται την πρόσφατη ύφεση της αμερικανικής οικονομίας, την έλλειψη οικονομικά προσιτής στέγης, το εισοδηματικό χάσμα μεταξύ των διαφορετικών φυλετικών ομάδων αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μονογονεϊκές οικογένειες.
«Οι συνέπειες που έχει για τα παιδιά το να είναι άστεγα, ειδικά τα μικρά παιδιά, είναι καταστροφικές και μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγές στην αρχιτεκτονική του μυαλού τους και να επέμβουν στην μαθησιακή διαδικασία, στον συναισθηματικό αυτοέλεγχο, στις αντιληπτικές ικανότητες και στις κοινωνικές τους σχέσεις», τονίζεται ακόμη στην έκθεση.
Οι αμερικανικές πολιτείες με τον μεγαλύτερο αριθμό άστεγων παιδιών εν σχέσει με το συνολικό πληθυσμό τους το 2013 ήταν το Κεντάκι, η Νέα Υόρκη, η Καλιφόρνια, η Αλαμπάμα και η Οκλαχόμα.

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

41 χρόνια από το Νοέμβρη του 73

Το ΠΑΜΕ, οι ταξικές δυνάμεις στο εργατικό κίνημα τιμούν την εξέγερση του πολυτεχνείου συνεχίζοντας την πάλη

 
41 χρόνια από το Νοέμβρη του 73 το ΠΑΜΕ, οι ταξικές δυνάμεις στο εργατικό κίνημα τιμούν την εξέγερση του πολυτεχνείου συνεχίζοντας την πάλη διεκδικώντας τη ζωή που μας αξίζει.
Η εξέγερση του πολυτεχνείου το Νοέμβρη του 1973 ενάντια στην αμερικανοΝΑΤΟική, φασιστική δικτατορία, οι στόχοι, τα οράματα και οι προοπτικές εκείνου του αγώνα για γενικότερες ανατροπές φωτίζουν και σήμερα το δικό μας αγωνιστικό βηματισμό.
Η κορύφωση αυτής της αντιδικτατορικής δράσης αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη, δείχνει το δρόμο για τη συλλογική, μαζική, αγωνιστική στράτευση σαν αναγκαία προϋπόθεση για να απαντήσουν σήμερα οι εργαζόμενοι, ο λαός και η νεολαία μας στη γενικευμένη επίθεση που δέχονται στα δικαιώματα και τις κατακτήσεις τους από τις δυνάμεις του κεφαλαίου, την κυβέρνηση, την Ε.Ε.
Αντλώντας από αυτόν τον αγωνιστικό σταθμό της πάλης μας αισιοδοξία, αποφασιστικότητα, πίστη στο δίκαιο αγώνα μας.
Χωρίς αυταπάτες για καλύτερη διαχείριση του συστήματος, ο δρόμος της σύγκρουσης με την πολιτική των μονοπωλίων και του πολίτικου προσωπικού τους είναι μονόδρομος. Εδώ και τώρα να πετάξουμε έξω από τις γραμμές του εργατικού κινήματος τους ανθρώπους της εργοδοσίας, τους συμβιβασμένους και ξεπουλημένους συνδικαλιστές. Να απομονώσουμε τους φασίστες της Χρυσής Αυγής. Τώρα είναι η ώρα για οργάνωση, για ενίσχυση των αγώνων στο περιεχόμενο και στη συμμέτοχη, για μαζικοποίηση των σωματείων, των σωματειακών και εργοστασιακών επιτροπών σε κάθε κλάδο και τόπο δουλειάς για την ανασύνταξη του κινήματός μας.
Να απαντήσουν στους γενικότερους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ε.Ε. στην περιοχή που εγκυμονούν νέες επικίνδυνες εξελίξεις για τον ελληνικό λαό και τους άλλους λαούς της περιοχής. Ο λαός χρειάζεται να καταδικάσει τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης που απ΄ τη μια εμπλέκει τη χώρα στους επικινδύνους σχεδιασμούς των ιμπεριαλιστών, ενώ απ΄την άλλη συγκαλύπτει τον πραγματικό ρόλο των «συμμάχων» της χώρας ΝΑΤΟ, ΗΠΑ και Ε.Ε. στην περιοχή.
Η εργατική τάξη μαζί με τους συμμάχους της, τους φτωχούς αγρότες, τους αυτοαπασχολούμενους, τις γυναίκες και τους νέους όπως τότε, έτσι και σήμερα μπορεί και πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη εκείνων των αναγκαίων αγώνων που θα βάλουν τέρμα στην κυριαρχία των μονοπωλίων. Η συμπόρευση του λαού μέσα από τους φορείς και τα σωματεία του, αποτελεί βασικό όρο για την ανατροπή της βαρβαρότητας, την αποτροπή των νέων βάρβαρων μέτρων.
Εργαζόμενοι, νέοι, άνεργοι, γυναίκες, μετανάστες να απαντήσουμε χωρίς καθυστέρηση στο νεανικό σκλαβοπάζαρο των κακοπληρωμένων προγραμμάτων απασχόλησης, στην εξάπλωση των δουλεμπορικών γραφείων της απληρωσιάς. Να απαντήσουμε στη σύγχρονη δουλεία της απελευθέρωσης των απολύσεων, της δουλειάς ήλιο με ήλιο, της κατάργησης της Κυριακάτικης αργίας. Όλοι μαζί να υψώσουμε τοίχος απέναντι στην νέα επίθεση στα ασφαλιστικά δικαιώματα, στην κατάργηση και το τσάκισμα των επικουρικών συντάξεων και των εφάπαξ, των νέων μειώσεων στις κύριες συντάξεις. Να κόψουμε το χέρι σε οποίον προσπαθήσει να βάλει χέρι στη λειτουργία των σωματείων, στη συνδικαλιστική δράση.
Σε κάθε μικρό και μεγάλο αγώνα που συγκρούεται το δίκιο των εργατών με την καπιταλιστική βαρβαρότητα οι ταξικές δυνάμεις θα είναι μπροστά. Έτσι τιμάμε εμείς τους νεκρούς μας, συνεχίζουμε τους αγώνες τους. Αυτή είναι η καλύτερη τιμή στον ηρωικό αγώνα των εξεγερμένων του «Πολυτεχνείου».
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

«Αμφισβητώ τη μούχλα που πιάσανε οι αριστεροί κώλοι μας»...

«Αμφισβητώ τη μούχλα που πιάσανε οι αριστεροί κώλοι μας»...Το Σάββατο το πρωί , ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού, διαδήλωσε ενάντια στην πολιτική της μιζέριας, της πλουτοκρατίας, κ της Ε.Ε. Είναι γελοίο να γράφονται εδώ μέσα απαξιωτικά σχόλια, του τύπου, “ειρηνική, μοναχική, η χαλαρή πορεία” για το ΠΑΜΕ, όταν στο κάλεσμά του ανταποκρίθηκαν εκατοντάδες συνδικάτα.
Ναι, είναι τουλάχιστον γελοίο, ομοταξικοί άνθρωποι, που η ηγεσία κομμάτων που διάλεξαν να ψηφίζουν, τους καθηλώνει, στους καναπέδες τους, και στα πληκτρολόγια, να σαρκάζουν σαν “ιδιώτες”, τους συνταξιούχους, τους εργάτες, τους μαθητές, τη μάνα τους τη θεία τους, τ ανήψια τους, ή και τους ίδιους τους ιδεατούς εαυτούς τους, με την ευνουχισμένη αγωνιστικότητα. Δεν υπάρχει πιο σαφής πολιτική πράξη απ’ το να διαδηλώνεις, και να δείχνεις την διαφωνία σου, στο δρόμο. Τόσο απλό είναι. Μερικοί αριστεροί, κάνουν μόνο σκέψεις και γράφουν βιβλία. Μέχρι εκεί. Υπάρχουν όμως κι άλλοι, που λόγω ανάγκης πράττουν.. ανασκουμπώνονται. Όχι μια φορά την τετραετία, αλλά κάθε ώρα και στιγμή, γράφοντας μικρές καθημερινές ιστορίες. Μαζευτείτε λοιπόν, και συμπορευτείτε με κανένα απλό άνθρωπο, κι ας βρωμούν τα χνώτα του. Ναι, ρε σε σας τα λέω, που μόλις γίνετε δυό, χωρίζεστε. Σε σας, που νομίζετε, ότι ο ταξικός αγώνας έχει να κάνει μόνο με την ελιτίστικη αριστερή διανόηση, η με το όραμα της κοινοβουλευτικής Νίκης, σαν ένα ακόμα πρωτάθλημα του Ολυμπιακού. Νίκη και Δημοκρατία χωρίς θεμέλιο τον εκπαιδευμένο σε αγώνες Λαό, δε γίνεται. Δεν αμφισβητώ ιδεολογίες, αμφισβητώ κάτι πολύ σοβαρότερο. Τη μούχλα που πιάσανε οι αριστεροί κώλοι μας.. Π

Χωρίς ασφάλιση 2,5 εκ. άνθρωποι!

Χωρίς ασφάλιση 2,5 εκ. άνθρωποι!

Το 78,8% είναι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, που μαζί με ανασφάλιστους απ' τα άλλα ταμεία βγαίνουν στη ζητιανιά για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη

Χωρίς ασφαλιστική κάλυψη έχει μείνει σχεδόν το ένα τέταρτο του πληθυσμού της χώρας εξαιτίας της ανεργίας μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, που εκτοξεύτηκε την περίοδο της καπιταλιστικής κρίσης, και της αντιλαϊκής διαχείρισης από τις κυβερνήσεις και τα κόμματα του κεφαλαίου. Η κατάσταση είναι οριακή για εκατομμύρια λαϊκά νοικοκυριά και η διεκδίκηση μέτρων για την ανακούφισή τους είναι ζήτημα προτεραιότητας για τα ταξικά σωματεία και τις αγωνιστικές Ενώσεις των ΕΒΕ.
Το σύνολο των ανασφαλίστων στη χώρα ανέρχονται επίσημα σε 2.524.243 άτομα, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), που στηρίχτηκαν στην καταγραφή απ' το σύστημα «Ατλας» για τον Οκτώβρη του 2014. Η καταγραφή αφορά τα άμεσα και τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη. Περιλαμβάνονται δηλαδή αυτός (ή αυτή) που έχει την κύρια ασφάλιση και ταυτόχρονα καλύπτει για άλλες -κυρίως υγειονομικές- παροχές τα μέλη της οικογένειάς του.
Η μεγαλύτερη ασφαλιστική γύμνια αφορά τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, όπως φαίνεται και στον Πίνακα. Δηλαδή, οι ασφαλισμένοι και τα προστατευόμενα μέλη που είχαν ασφάλιση στο ΙΚΑ, αποτελούν το 78,8% των σημερινών ανασφάλιστων.
Ακολουθούν 161.326 (6,4%) προερχόμενοι απ' τον ΟΓΑ, 160.357 (6,4%) απ' τον ΟΑΕΕ, 68.882 (2,7%) απ' το Δημόσιο, 36.329 (1,4%) απ' το ΕΤΑΑ (πρώην ταμείο συντάξεων μηχανικών και εργοληπτών δημοσίων έργων), 29.150 (1,2%) απ' το ΕΤΑΑ (πρώην ταμείο συντάξεων και αυτασφάλισης υγειονομικών) και 28.823 (1,1%) απ' το ΝΑΤ. Υπάρχουν και 49.627 (2%) χωρίς κατάταξη και σ' αυτήν περιλαμβάνονται, μεταξύ των άλλων, μακροχρόνια άνεργοι που δεν είχαν ασφαλιστική κάλυψη.
Βιβλιάριο Υγείας υπό προθεσμία


Οι άμεσα ασφαλισμένοι που έχασαν την ασφαλιστική ικανότητα έχουν απώλειες στις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες συνταξιοδότησης, τις οποίες θα βρουν μπροστά τους όταν «θα κάνουν ταμείο» στα ένσημα. Ομως, κατά κανόνα, χάνουν και την υγειονομική κάλυψη τόσο οι άμεσα όσο και οι έμμεσα ασφαλισμένοι.
Οι «διέξοδοι» που δίνει η σημερινή νομοθεσία σε καμιά περίπτωση δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ιδιαίτερα οξυμένες ανάγκες. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων ο ανασφάλιστος και η οικογένειά του δικαιούνται δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μόλις για ένα ή δυο χρόνια μετά την απώλεια της δουλειάς του και αυτό με προϋποθέσεις.
Ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα, που δείχνουν και το μέγεθος του προβλήματος:
1. Ανεργοι ηλικίας 29-55 ετών και ελεύθεροι επαγγελματίες που διακόπτουν τη δραστηριότητά τους, ανεξάρτητα από το αν χρωστούν ή όχι εισφορές, δικαιούνται βιβλιάριο ασθενείας για 2 χρόνια, με την προϋπόθεση να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ για 12 τουλάχιστον μήνες, όπως προβλέπει ο νόμος 2768/99 (άρθρο 5). Η ανανέωση του βιβλιαρίου μπορεί να γίνει υπό προϋποθέσεις που συνδέονται με την ηλικία και τις μέρες ασφάλισης.
2. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που χρωστούν εισφορές στον ΟΑΕΕ και το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων (ΕΤΑΑ) και το εισόδημά τους δεν υπερέβη τα 12.000 ευρώ για τα έτη 2011 μέχρι 2013, μπορούν να ανανεώσουν το βιβλιάριο ασθενείας για ένα χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλλει τις φορολογικές δηλώσεις του 2014, ώστε να είναι καταχωρισμένα τα εισοδήματα του 2013. Η διάταξη αυτή προβλέπει ότι στο εισόδημα περιλαμβάνονται και τεκμήρια, που σημαίνει ότι όσοι έχουν ΙΧ και σπίτι με τεκμήρια άνω των 12.000 ευρώ δεν μπορούν να ανανεώσουν το βιβλιάριο ασθενείας!
3. Ανεργοι ηλικίας μέχρι 29 χρονών έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στον κλάδο ασθένειας του ΙΚΑ μέσω του ΟΑΕΔ, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 29ο έτος και έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ επί ένα συνεχές δίμηνο πριν την υποβολή αίτησης και κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη κάθε μήνα.
4. Οι μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας άνω των 55 χρόνων, μετά από αίτηση που υποβάλλουν στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ, καλύπτονται απ' τον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει οποτεδήποτε 3.000 μέρες εργασίας στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας του ΙΚΑ.
Εκτός των παραπάνω περιπτώσεων, υπάρχει και το βιβλιάριο απορίας απ' την Πρόνοια, που καλύπτει την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των κατόχων απ' τις δημόσιες δομές Υγείας.
Ψίχουλα για στοιχειώδη περίθαλψη
Η έκρηξη της ανεργίας και τα αλλεπάλληλα λουκέτα στα μαγαζιά, υποχρέωσαν την κυβέρνηση να προχωρήσει στην έκδοση κοινών αποφάσεων (ΚΥΑ) των συναρμόδιων υπουργών για την «δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη» (ΦΕΚ Β' 1465/5.6.2014) και την «πρόσβαση στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδύναμων πολιτών» (ΦΕΚ Β' 1753/28.6.2014), ώστε να καλυφθούν εκείνοι «οι οποίοι στερούνται των προϋποθέσεων έκδοσης βιβλιαρίου ανασφαλίστου και δεν είναι ασφαλισμένοι σε κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα» και «ασφαλισμένοι που έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία».
Η πρώτη ΚΥΑ προβλέπει ότι κάθε ανασφάλιστος που παίρνει παραπεμπτικό απ' τις δημόσιες δομές του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ) ή τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων μπορεί να νοσηλευτεί δωρεάν σε δημόσιο νοσοκομείο. Η νοσηλεία εγκρίνεται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται σε κάθε νοσοκομείο. Οταν το περιστατικό είναι επείγον δε χρειάζεται η παραπάνω διαδικασία και η εισαγωγή του περιστατικού γίνεται χωρίς παραπεμπτικά.
Η παραπάνω ρύθμιση, σύμφωνα με την ΚΥΑ, «θα βαρύνει τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων». Αυτό σημαίνει αντιμετώπιση των δαπανών «από ίδια έσοδα», όπως αναφέρει ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Λεωνίδας Γρηγοράκος σε εγκύκλιό του (29.8.2014), με την οποία ενέκρινε την πενιχρή επιχορήγηση των 1.350.000 ευρώ για όλα τα νοσοκομεία της χώρας «για τις δαπάνες νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης στους οικονομικά αδύνατους» για το 2014.
Πρόκειται κυριολεκτικά για ψίχουλα, αν αναλογιστεί κανείς ότι οι δαπάνες για τις παραπάνω κατηγορίες ασθενών την περίοδο Γενάρη - Σεπτέμβρη 2014 ήταν 98,097 εκ. ευρώ, όταν την αντίστοιχη περίοδο του 2013 ήταν 80,7 εκ. ευρώ. Ενώ δηλαδή οι δαπάνες αυξήθηκαν κατά 21,5%, η επιχορήγηση περιορίστηκε σε μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.
Απ' τον περασμένο Ιούλη άρχισε και η κάλυψη της φαρμακευτικής δαπάνης των ανασφαλίστων με 6 εκ. ευρώ το μήνα απ' τον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ. Δηλαδή της χορήγησης φαρμάκων μέσω των φαρμακείων της γειτονιάς, η οποία σε ετήσια βάση αναμένεται να διαμορφωθεί σε 72 εκ. ευρώ. Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση, αντί να εξασφαλίσει δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, ώστε να αντιμετωπιστεί και το ζήτημα με τους ανασφάλιστους, φορτώνει το οικονομικό βάρος για στοιχειώδεις παροχές στα ταμεία και στους λιγότερο φτωχούς, δηλαδή ξανά στο λαό.
Απώλεια συντάξεων και περίθαλψης
Μια ιδιαίτερη κατηγορία ανασφαλίστων, που χάνουν και τις συντάξεις, παρότι συμπληρώνουν το όριο της ηλικίας, αλλά και την υγειονομική κάλυψη, δημιουργείται στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), λόγω των οφειλών εισφορών προς τον Οργανισμό.
Η δυνατότητα ρύθμισης των χρωστούμενων οφειλών προβλέπει ότι οι οφειλέτες προς τον ΟΑΕΕ -ανάμεσά τους και όσοι έχουν συμπληρώσει το όριο συνταξιοδότησης- μπορούν να συμψηφίσουν ποσό μέχρι 20.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων και των προσαυξήσεων) με το ποσό 30 συντάξεων κατωτέρων ορίων, αφού πρώτα καταβάλλουν το ποσό πέραν των 20.000 ευρώ. Το πέραν των 20.000 ευρώ ποσό πρέπει να πληρωθεί εντός διμήνου από την ειδοποίηση του ΟΑΕΕ για την εφάπαξ καταβολή του. Αλλιώς ο δικαιούχος χάνει και τη σύνταξη.
Για να μπορέσει να συνταξιοδοτηθεί πρέπει να υποβάλει ξανά αίτηση και να πληρώσει εξ ολοκλήρου οφειλές και προσαυξήσεις μέχρι τη μέρα της κατάθεσης αίτησης. Η σύνταξη θα αρχίσει να καταβάλλεται ένα μήνα μετά απ' την πληρωμή των συνολικών οφειλών και με οριστική απώλεια των αναδρομικών.
Κάθε χρόνο ο ΟΑΕΕ εκδίδει κοντά στις 11.000 νέες συντάξεις. Απ' αυτούς 7-8% (δηλαδή 770 - 880 άτομα) πρέπει να καταβάλλουν το υπέρ των 20.000 ευρώ ποσό για να μπουν στη ρύθμιση. Μερικοί όμως από αυτούς -μεταξύ των οποίων και κάποιοι που έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας- δεν μπορούν να μπουν στη ρύθμιση ή μπαίνοντας δεν μπορούν να είναι συνεπείς στην καταβολή των δόσεων. Αυτοί χάνουν και τις συντάξεις και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και το μόνο που μπορούν να κάνουν, όσον αφορά την περίθαλψή τους, είναι να διεκδικήσουν την έκδοση βιβλιαρίου πρόνοιας.
Το θέμα των χωρίς σύνταξη ηλικιωμένων του ΟΑΕΕ έθεσε με ιδιαίτερη έμφαση ο πρόεδρος της ΠΟΣ - ΟΑΕΕ, Παντελής Τάτσης, στη συνάντηση (21.7.2014) που είχαν οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις με τον πρωθυπουργό, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει ρύθμιση. Ομως μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτε, με αποτέλεσμα ηλικιωμένοι ελευθεροεπαγγελματίες να ζητούν ένα πιάτο φαΐ στα συσσίτια των δήμων και να ζητιανεύουν τα φάρμακά τους από δω και από κει...

Γιώργος ΜΟΥΣΓΑΣ

Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2014

Πανελλαδικό Συλλαλητήριο 1η Νοέμβρη


 
Δελτίο Τύπου   
 Πανελλαδικό Συλλαλητήριο 1η Νοέμβρη

Ισχυρό ξέσπασμα αγανάκτησης, οργής και διεκδίκησης

 Η Εκτελεστική Γραμματεία του ΠΑΜΕ χαιρετίζει την αμέτρητη ανθρωποθάλασσα που κατέκλυσε σήμερα το κέντρο της Αθήνας. Πάνω από 100.000, ένα πολυπληθές εργατικό-λαϊκό ποτάμι που πλημμύρισε τους κεντρικούς δρόμους με τις 9 τεράστιες προσυγκεντρώσεις των κλάδων και των περιοχών που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα.

 Οι περίπου 1000 αποφάσεις συμμετοχής συνδικαλιστικών οργανώσεων, συλλόγων και μαζικών φορέων που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ για την πραγματοποίηση του σημερινού Πανελλαδικού Συλλαλητηρίου με κεντρικό σύνθημα «Ώρα να ακουστεί η δική μας φωνή. Δε θα ζήσουμε με τα ψίχουλα», ένωσε στους δρόμους δεκάδες χιλιάδες εργάτες, ανέργους, συνταξιούχους, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους, γυναίκες, νεολαία και μετανάστες.

 Χαιρετίζουμε τις εκατοντάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις που πήραν απόφαση συμμετοχής, μετέφεραν το μήνυμα του λαϊκού ξεσηκωμού σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας. Χαιρετίζουμε τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τις γυναίκες, τους νέους και τις νέες που συμμετείχαν στο σημερινό συλλαλητήριο, ιδιαίτερα αυτούς που ταξίδεψαν από μακριά, από τα νησιά, από την Κρήτη, από τον Έβρο. Χαιρετίζουμε τις χιλιάδες ανέργων που συμμετείχαν στον Πανελλαδικό Συλλαλητήριο που σηκώνουν κεφάλι και διεκδικούν ζωή με αξιοπρέπεια, αρνούνται να ζήσουν σε συνθήκες φτώχειας και εξαθλίωσης.

 Χαιρετίζουμε τις δεκάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις που δε συμφωνούν σε όλα με το ΠΑΜΕ και δεν αποπροσανατολίστηκαν από την προπαγάνδα του νέου και παλιού κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού και άλλων δυνάμεων περί «κομματικού συλλαλητηρίου» και συνέβαλαν με τις αποφάσεις και τη συμμετοχή τους στη σημερινή μεγάλη-λαϊκή συγκέντρωση.

 Το σημερινό μεγαλειώδες Πανελλαδικό Συλλαλητήριο είναι λαϊκό ξέσπασμα αγανάκτησης, οργής και διεκδίκησης. Δόθηκε ισχυρό ταξικό μήνυμα στην κυβέρνηση και τους επιχειρηματικούς ομίλους, ανέδειξε τις δυνατότητες και το δρόμο που μπορεί και πρέπει να αναπτυχθεί το ταξικό εργατικό-λαϊκό κίνημα, για να υψώσει ανυπέρβλητα εμπόδια στην αντιλαϊκή πολιτική και να διαμορφώσει τους όρους για την ανατροπή της.

 Για να ανασάνουμε χρειάζεται ανατροπή της βαρβαρότητας που ζούμε! Καλούμε τους εργαζόμενους, τα λαϊκά στρώματα με μεγαλύτερο πείσμα, ανυπότακτα να ορθώσουν τείχος αντίστασης στην πολιτική που μας εξαθλιώνει, που μας θέλει σύγχρονους σκλάβους.

 Με αγωνιστική ανάταση και ενθουσιασμό καλούμε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να οργανώσουν την πάλη για την επιτυχία της πανελλαδικής-πανεργατικής απεργίας, στις 27 Νοέμβρη. Να συζητήσουν πλατιά, να προχωρήσουν σε Γενικές Συνελεύσεις, σε συσκέψεις, να φτάσει σε κάθε εργαζόμενο και άνεργο, σε κάθε λαϊκό σπίτι το μήνυμα, ο παλμός και η αποφασιστικότητα του σημερινού συλλαλητηρίου.
 
Η πάλη του εργατικού-λαϊκού κινήματος πρέπει να κλιμακωθεί, να δυναμώσει ο αγώνας σε κάθε κλάδο και χώρο δουλειάς. Να διεκδικήσουμε παντού αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, ουσιαστική προστασία των ανέργων, καμία παρέμβαση στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα. Να δυναμώσει η εφ’ όλης της ύλης αντιπαράθεση με την αντιλαϊκή-αντεργατική πολιτική, με τα κόμματα που την υπηρετούν.
 
Νόμος είναι το δίκιο του εργάτη και με τους αγώνες μας μπορεί να επιβληθεί!

 Η   εκτελεστική   Γραμματεία                                                                                                    

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Τα παιδιά της «ύφεσης» δίπλα στον ασύλληπτο πλούτο

Τα παιδιά της «ύφεσης» δίπλα στον ασύλληπτο πλούτο
Σε 41 από τις πιο ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες του κόσμου ζουν 76,5 εκατομμύρια παιδιά κάτω από το όριο της φτώχειας, σύμφωνα με την τελευταία Εκθεση της UNICEF. Μάλιστα 2,6 εκατ. περισσότερα παιδιά έχουν βυθιστεί κάτω από το όριο της φτώχειας στις πλουσιότερες χώρες του κόσμου από το 2008 μέχρι σήμερα. Η Εκθεση του Ερευνητικού Κέντρου της UNICEF Innocenti «Τα παιδιά της ύφεσης: Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην παιδική ευημερία στις πλούσιες χώρες» κατατάσσει 41 χώρες του ΟΟΣΑ και της ΕΕ, ανάλογα με το αν τα επίπεδα της παιδικής φτώχειας έχουν αυξηθεί ή μειωθεί από το 2008. «Η πλειοψηφία των χωρών στράφηκαν απότομα σε περικοπές στους προϋπολογισμούς, με αρνητικό αντίκτυπο στα παιδιά», σημειώνεται.
***
Ανάμεσα σε άλλα, τα ευρήματα της Εκθεσης φανερώνουν:
  • Σε 23 από τις 41 χώρες η παιδική φτώχεια έχει αυξηθεί από το 2008. Στην Ιρλανδία, την Κροατία, τη Λετονία, την Ελλάδα και την Ισλανδία, τα ποσοστά αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 50%.
  • Στην Ελλάδα, το 2012 το μέσο οικογενειακό εισόδημα των νοικοκυριών με παιδιά βυθίστηκε στα επίπεδα του 1998 - το ισοδύναμο της απώλειας 14 χρόνων εισοδηματικής προόδου. Ομοίως, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο και η Ισπανία έχασαν μια δεκαετία, η Ισλανδία έχασε 9 χρόνια και η Ιταλία, η Ουγγαρία και η Πορτογαλία έχασαν 8 χρόνια.
  • 7,5 εκατ. νέοι στην ΕΕ ηλικίας 15 - 24 ετών βρίσκονταν το 2013 εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης.
  • Στις ΗΠΑ, το 2012, 24,2 εκατ. παιδιά ζούσαν σε συνθήκες φτώχειας, αύξηση κατά 1,7 εκατ. από το 2008. Η παιδική φτώχεια έχει αυξηθεί σε 34 από τις 50 πολιτείες από την έναρξη της κρίσης, και μάλιστα έχει αυξηθεί περισσότερο σε αυτήν τη συγκυρία σε σύγκριση με την περίοδο της ύφεσης του 1982.
Συγκλονίζουν τα στοιχεία όταν παρουσιάζονται συγκεντρωμένα. Περισσότερο όμως συγκλονίζουν όταν παρουσιάζονται δίπλα σε ασύλληπτα νούμερα για την αύξηση του πλούτου. Διότι στην καπιταλιστική κρίση ο πλούτος δεν εξανεμίζεται, η κερδοφορία δε σταματάει. Η κρίση δεν πλήττει τους μονοπωλιακούς ομίλους, οι κυβερνήσεις δεν προχωρούν σε «απότομες περικοπές στους προϋπολογισμούς» ως αναγκαίο κακό, αλλά τσακίζουν τους λαούς για να δώσουν περισσότερα στο κεφάλαιο, για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα, η κερδοφορία, για την εξοικονόμηση κρατικού χρήματος για καπιταλιστικές επενδύσεις.
***
Ετσι, την ίδια ώρα που δεκάδες εκατομμύρια παιδιά στις ανεπτυγμένες χώρες υποφέρουν από τη φτώχεια, δεν έχουν εξασφαλισμένη ούτε μια μπουκιά φαΐ στο στόμα τους, ούτε σχολείο, ζεστασιά, παιχνίδι, ο πλούτος παγκοσμίως, παρά την κρίση, έφτασε το 2013 στα 263 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με την Credit Suisse. Στην έρευνα που παρουσιάζει κάθε χρόνο η ελβετική τράπεζα, καταγράφεται αύξηση του παγκόσμιου πλούτου κατά 8,3% σε σχέση με το 2012. Σε ΗΠΑ και Ευρώπη, ο πλούτος αυξήθηκε πάνω από 10%, παρά την κρίση. Το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου συγκεντρώνεται στη Βόρεια Αμερική (34,7%) και ακολουθεί η Ευρώπη (32,4%) και τρίτη η Ασία (18,9% χωρίς την Κίνα). Τα μεγέθη είναι ασύλληπτα και δείχνουν σε ποιο επίπεδο έχουν φτάσει σήμερα οι παραγωγικές δυνάμεις. Από την άλλη, τον πλούτο αυτόν τον συγκεντρώνουν στα χέρια τους μια χούφτα κεφαλαιοκράτες, σε κάθε ήπειρο και σε κάθε κράτος χωριστά, και όχι βέβαια οι εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο, που είναι και οι μοναδικοί που τον παράγουν.
Να η μεγάλη αντίφαση του σάπιου καπιταλισμού: Σύμφωνα με την τράπεζα, αν ήταν δυνατό να μοιραστεί ο παραγόμενος πλούτος ισομερώς, κάθε ενήλικος κάτοικος του πλανήτη θα έπαιρνε 56.000 δολάρια για το 2013! Ομως τον πλούτο τον κατέχει όχι αυτός που τον παράγει, αλλά αυτός που είναι ιδιοκτήτης των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, δηλαδή τα μονοπώλια, οι μέτοχοι των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, το κεφάλαιο. Ετσι η πραγματικότητα λέει ότι εκατοντάδες εκατομμύρια φτωχοδιάβολοι σε όλο τον πλανήτη δεν έχουν τα στοιχειώδη ούτε για να επιβιώσουν...

Ε.Μ.Σ.