Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Κρατά δεμένους τους λαούς, με μνημόνιο ή χωρίς μνημόνιο

Η φιλολογία που αναπτύσσεται μεταξύ των αστικών πολιτικών δυνάμεων και αυτών του οπορτουνισμού για τα περιθώρια διαπραγμάτευσης εντός της ΕΕ είναι σκέτα φούμαρα. Η μόνιμη οικονομική επιτήρηση από τις Βρυξέλλες, οι εποπτείες, τα μνημόνια, ο μόνιμος και διαρκής έλεγχος των προϋπολογισμών από την Κομισιόν και η επιβολή δημοσιονομικών μέτρων και διαρθρωτικών μέτρων σε όλη τη διάρκεια του έτους, είναι «κανόνες» που έχουν αποδεχθεί τα κράτη - μέλη της ΕΕ. Οι κυβερνήσεις των κρατών - μελών, για λογαριασμό των αστικών τους τάξεων, έχουν επιλέξει συνειδητά να παραχωρήσουν ένα μέρος της κυριαρχίας τους στη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής, προκειμένου μέσα από αυτή τη διαδικασία να διασφαλίσουν τους όρους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών μονοπωλίων αλλά και για την ίδια την ύπαρξη της διακρατικής καπιταλιστικής ένωσης.
Οι σχετικές υπογραφές έχουν μπει ήδη από τη σύσταση της ΕΕ και στη συνέχεια της ΟΝΕ. Το ξέσπασμα της καπιταλιστικής κρίσης το 2008, ήρθε να επιταχύνει την προώθηση των διαρθρωτικών ανατροπών και να επιβάλει ακόμα πιο αυστηρούς κανόνες δημοσιονομικής προσαρμογής.
Οι συμφωνίες και οι κανονισμοί που έχουν θεσμοθετήσει από το 2011 και μετά οι κυβερνήσεις των κρατών - μελών της ΕΕ -μέρος των οποίων θα παρουσιάσουμε σήμερα- φανερώνει ότι οι λαοί θα βρίσκονται σε μόνιμη βάση πάντα αντιμέτωποι με βάρβαρα μνημόνια διαρκείας είτε οι κυβερνήσεις έχουν υπογράψει μνημόνια είτε όχι.
Συγκεκριμένα έχουν θεσμοθετηθεί:
1) «Συνθήκη για τη σταθερότητα, το συντονισμό και τη διακυβέρνηση στην Οικονομική και Νομισματική Ενωση» (γνωστή και ως το «δημοσιονομικό σύμφωνο»). Η συγκεκριμένη συνθήκη, που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Γενάρη του 2013 προβλέπει:

-- Τη θέσπιση στο Σύνταγμα ή με νόμο κανόνων για «πλεονασματικούς προϋπολογισμούς» ή με ανώτερο έλλειμμα το 0,5% του ΑΕΠ. Σε περίπτωση υπέρβασης, θα ενεργοποιείται ένας αυτόματος μηχανισμός «διόρθωσης» για τη λήψη μέτρων. Η κυβέρνηση, δηλαδή, θα παίρνει διαρκώς νέα αντιλαϊκά μέτρα, προκειμένου να καλύπτονται οι κανόνες του «συμφώνου».
-- Την «επιβολή κυρώσεων για χώρες με έλλειμμα μεγαλύτερο του 3% του ΑΕΠ». Σε περίπτωση υπέρβασης, προβλέπεται παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο δικαιούται να επιβάλει πρόστιμο μέχρι 0,1% του ΑΕΠ, που θα καταβάλλεται στο Μόνιμο Μηχανισμό Στήριξης (ESM).
-- Αυτόματη επιβολή «δημοσιονομικών και οικονομικών προγραμμάτων» (μνημόνια) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε χώρες που το δημόσιο χρέος ξεπερνάει το 60% του ΑΕΠ. Χώρες όπως η Ελλάδα, με μεγάλο χρέος, οφείλουν να το μειώνουν κατά 1/20 του ΑΕΠ κάθε έτος. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να έχει πρωτογενές πλεόνασμα για πολλές ακόμη δεκαετίες, ώστε να χρησιμοποιεί μέρος του, για τη μείωση του χρέους.
2) Κανονισμός της ΕΕ «αριθ. 472 της 21ης Μαΐου 2013». Εχει τεθεί σε εφαρμογή από το καλοκαίρι του 2013 και προβλέπει:

-- Αρθρο 14.1: «Τα κράτη μέλη παραμένουν υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα εφόσον δεν έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το 75% της χρηματοδοτικής συνδρομής που έχει ληφθεί από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη μέλη, τον ΕΜΧΣ, τον ΕΜΣ ή το ΕΤΧΣ (σ.σ. τους μηχανισμούς δανειοδότησης της ΕΕ προς τα κράτη μέλη)».
Η παραπάνω πρόβλεψη πρακτικά σημαίνει ότι η Ελλάδα ακόμα και αν βγει στις καπιταλιστικές αγορές για δανεισμό, θα βρίσκεται σε «καθεστώς εποπτείας», η δε αποπληρωμή των ποσοστών του χρέους που απαιτείται, με τους πιο αισιόδοξους υπολογισμούς, θα αγγίξει περίπου τα 30 χρόνια, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι η επιτήρηση θα λήξει μετά το 2040!
-- Αρθρο 14.3: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί, σε συνεννόηση με την ΕΚΤ, τακτικές αποστολές επιθεώρησης στο κράτος μέλος υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα, προκειμένου να εκτιμήσει την οικονομική, δημοσιονομική και χρηματοπιστωτική του κατάσταση».
Με άλλα λόγια, ακόμα και μετά την έξοδο από το δημοσιονομικό πρόγραμμα, δηλαδή το μνημόνιο, η εποπτεία συνεχίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΕ, οι οποίες θα έχουν το δικαίωμα να παρεμβαίνουν στους προϋπολογισμούς των κρατών - μελών.
3) Κανονισμός της (ΕΕ) αριθ. 473 της 21ης Μαΐου 2013. Ισχύει από το καλοκαίρι του 2013, δίνει «υπερεξουσίες» στην Κομισιόν για τον έλεγχο των κρατικών προϋπολογισμών σε όλη τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Συγκεκριμένα προβλέπει:

-- Αρθρο 1: «Ο παρών κανονισμός προβλέπει (...) τη διασφάλιση ότι οι εθνικοί προϋπολογισμοί είναι συμβατοί με την καθοδήγηση οικονομικών πολιτικών που εκδίδεται στο πλαίσιο του ΣΣΑ (σ.σ. Συμφώνου Σταθερότητας) και του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου για το συντονισμό των οικονομικών πολιτικών».
-- Αρθρο 6.1 «Τα κράτη μέλη υποβάλλουν κάθε χρόνο στην Επιτροπή και στην Ευρωομάδα έως τις 15 Οκτωβρίου το αργότερο το σχέδιο δημοσιονομικού τους προγράμματος για το επόμενο έτος».
-- Αρθρο 7.2 «Η Επιτροπή εκδίδει τη γνώμη της (...) ζητά να υποβληθεί αναθεωρημένο σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος».
-- Αρθρο 9.1 «Εάν το Συμβούλιο αποφασίσει ότι σε ένα κράτος μέλος υφίσταται υπερβολικό έλλειμμα, το σχετικό κράτος μέλος υποβάλλει στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης στο οποίο περιγράφει τα μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες προκειμένου να διασφαλιστεί μια αποτελεσματική και διατηρήσιμη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος».
4) «Σύμφωνο για το Ευρώ+». Εχει αποστολή «να οδηγήσει σε καλύτερο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, με στόχο την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και την επίτευξη υψηλότερου βαθμού σύγκλισης». Τα κράτη μέλη που υπέγραψαν το Σύμφωνο δεσμεύτηκαν σε ετήσια βάση να προωθούν «δέσμη συγκεκριμένων δράσεων», που θα «εντάσσουν στα εθνικά τους προγράμματα μεταρρυθμίσεων» και θα αφορούν:

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ:
 • «Το κόστος εργασίας θα βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση και θα συγκρίνεται με τα άλλα κράτη της Ευρωζώνης και των κύριων εμπορικών εταίρων της ΕΕ (...) Οι μισθοί θα πρέπει να βρίσκονται σε συνάρτηση με την ανταγωνιστικότητα». Επί της ουσίας, προωθείται η αντιστοίχηση των μισθών με αυτούς που ισχύουν σε ανταγωνιστικά ιμπεριαλιστικά κέντρα, όπως είναι η Κίνα.
 • «Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ενίσχυση της αποκέντρωσης των μισθολογικών διαπραγματεύσεων και τη "βελτίωση" των μηχανισμών τιμαριθμικής προσαρμογής». Στόχος είναι η κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων, η γενίκευση των ατομικών και η οριστική κατάργηση της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής, όπου αυτή συνεχίζει να υπάρχει.
 • Οι κυβερνήσεις της ΕΕ «δεσμεύονται να συγκρατήσουν τους μισθούς στο δημόσιο τομέα», ώστε να «μην επηρεάζουν τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα».
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ:
 • «Είναι απαραίτητο να ευθυγραμμιστεί η ηλικία συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής, να μειωθούν τα συστήματα πρόωρης συνταξιοδότησης και να αξιοποιηθούν στοχευμένα κίνητρα για την παραμονή στην εργασία των μεγαλύτερων εργαζομένων».
ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • «Η αγορά εργασίας πρέπει να γίνει πιο ελκυστική και να προσαρμοστεί στη ζήτηση». Προωθείται η αντιδραστική «ευελφάλεια» και ταυτόχρονα προτείνεται η παραπέρα μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών. Προβλέπεται μάλιστα οι «απώλειες» που θα υπάρξουν στα δημόσια έσοδα από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργοδοτών να μετακυλίονται στο λαό, μέσω της αύξησης των έμμεσων φόρων.
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ο αντιδραστικός χαρακτήρας της ΕΕ δεν αλλάζει. Στη βάση αυτή οι υποσχέσεις της συγκυβέρνησης ΝΔ - ΠΑΣΟΚ ότι η χώρα «σύντομα θα βγει από τα μνημόνια», οι κορόνες του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα «επαναδιαπραγματευτεί τις δανειακές συμβάσεις» και θα αντικαταστήσει τα μνημόνια με «εθνικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης», τα συνθήματα των υπόλοιπων κομμάτων της αστικής διαχείρισης που ζητούν «πολιτική διαπραγμάτευση», αποτελούν ωμή κοροϊδία σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων. Η κοινή τους θέση για παραμονή στην ΕΕ, αυτόματα ισοδυναμεί με συνέχιση και κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής. Μέσα σ' αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο η πάλη για την αποδέσμευση από την ΕΕ είναι μονόδρομος για το λαό.


Π.Θ

Κυριακή, 10 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  Π.Α.ΜΕ.  Ε.ΥΔ.ΑΠ.
ΝΟΕΜΒΡΗΣ  2013

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου είχαμε συνάντηση με τον πρόεδρο κ. Βαρθολομαίο και το γ. διευθυντή κ. Κραμποκούκη για θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους στην ΕΥΔΑΠ. Το σοβαρότερο θέμα που μας απασχολεί όλους είναι η ιδιωτικοποίηση της εταιρείας και αυτό μπήκε πρώτο για συζήτηση.
Ειδικότερα:
Στην ερώτηση μας για το στάδιο που βρίσκεται τώρα η ιδιωτικοποίηση τόσο ο κ. Βαρθολομαίος όσο κι ο κ. Κραμποκούκης προσπάθησαν να μας καθησυχάσουν πως έχει παγώσει, πως δε βλέπουν καμιά κινητικότητα, λες και οι ίδιοι δε πρωταγωνιστούν σε μια σειρά ενέργειες που έγιναν το προηγούμενο διάστημα και οδηγούν ολοταχώς προς αυτή(όπως η κατάργηση από το καταστάτικο του άρθρου 5 περί ελάχιστου ποσοστού του δημοσίου, η τροπολογίες για ρύθμιση των χρεών δημοσίου και δήμων και κατάργησης της πρόβλεψης για κάλυψη του ελείμματος στο λογαριασμό εφάπαξ). Ισχυρίστηκαν πως αυτά δυσκολεύουν την ιδιωτικοποίηση αντί να τη διευκολύνουν γιατί ανεβάζουν την τιμή της μετοχής.
Η αλήθεια είναι διαφορετική. Αυτά γίνονται γιατί είναι αναγκαία, ώστε να προχωρήσει ευκολότερα η ιδιωτικοποίηση ,να στρωθεί ο δρόμος.
Μας ενημέρωσε εδώ πως πρέπει να προχωρήσουν σε νέα σύμβαση παραχώρησης, και σε εξέλιξη της ειδικής γραμματείας υδάτων σε ανεξάρτητη αρχή που θα αναλάβει την τιμολογιακή πολιτική.
Κανένας εφησυχασμός λοιπόν, καμιά εμπιστοσύνη σ΄αυτά που λένε οι εντεταλμένοι της κυβέρνησης.
Στη συνέχεια έγινε λόγος για το εφάπαξ όπου ειπώθηκαν τα εξής ανησυχητικά για τους εργαζόμενους: ότι ναι μεν εισέπραξαν 69 εκ/ρια ευρώ για κάλυψη του ελλείμματος του λογαριασμού από το δημόσιο, όμως αυτά πήγαν στο επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ με αποτέλεσμα να μείνει μηδενικός και για να πάρουν το εφάπαξ οι προ του 99’ προσληφθέντες θα χρειαστεί να βρεθούν βάση αναλογιστικής μελέτης 75 εκ/ρια ευρώ. Για τους μετά το 99’ συναδέλφους είπαν πως το εφάπαξ θα είναι μειωμένο μιας και δεν συμμετέχει το δημόσιο.
Σε ερώτηση για το νέο πειθαρχικό κώδικα μας είπε πως δόθηκε σε νομικό γραφείο για τις τελικές διορθώσεις ,ώστε να μη δίνει υπερεξουσίες στον κάθε γενικό διευθυντή και να μην είναι χειρότερος από τον ιδιωτικό τομέα. Όμως εκεί οι απολύσεις είναι καθεστώς και γίνονται και τηλεφωνικώς.
Σχετικά με το υγειονομικό μας και σε συνέχεια ερώτησης που του κάναμε στη συνάντηση με την εκτελεστική της ΟΜΕ ,όπου μας απάντησε πως «είναι μια πονεμένη ιστορία» ,μας είπε πως χρειάζεται νοικοκύρεμα ώστε να πέσει το κόστος από τα 15εκ/μύρια ευρώ στα 10-11, ειδάλλως με μια απόφαση μπορεί να πάει στον ΕΟΠΥΥ.
Από τη συζήτηση που ακολούθησε φάνηκε πως το «νοικοκύρεμα» θα ξεκινήσει από τους συνταξιούχους. και τα προστατευόμενα μέλη τους.
Διαίρει και βασίλευε δηλ. και μετά έρχεται η σειρά μας λέμε εμείς, μιάς και δε θα επαρκούν οι εισφορές των εργαζομένων .και σ’αυτό τον αγώνα θά’μαστε μόνοι.
Για το 10% των εργατοτεχνιτών μας είπε πως δε πρόκειται να μπει στο μισθό ούτε αυτών που προσέφυγαν  ούτε των υπολοίπων, αλλά το μόνο που θα επιδιωχθεί θα’ναι ένας συμβιβασμός στα αναδρομικά όσων έχουν προσφύγει και μόνο, χωρίς τους τόκους.
«Σας χρωστάω 10 π.χ είπε δε προτείνω να πάρετε 1 αλλά 5. Διαφορετικά θα συνεχιστούν οι δίκες».
Εδώ φαίνεται ο ρόλος της πλειοψηφίας στην ΟΜΕ που από το 2006 και την απόφαση του Αρείου Πάγου ως σήμερα όποτε βάζαμε στη διοίκηση θέμα να μπει το 10% άμεσα στους μισθούς και να βρεθεί λύση στα αναδρομικά όταν προσδιοριστούν, έλεγαν πως διαφωνούν αν δε δοθεί συνολική λύση.
Όταν ρωτήσαμε τι γίνεται με τα ασφαλιστικά των περικοπών, μας είπε πως το έχει αναλάβει η νομική υπηρεσία και πως ο ίδιος δε ξέρει τίποτα. Απέκρυψε όμως πως είχε στείλει έγγραφο στην ΟΜΕ από τις 21-10 που λέει πως δεν αναγνωρίζει την ορθότητα της απόφασης η οποία και θα ανατραπεί στην τακτική δικάσιμο.
Για τις μετατάξεις είπε πως με δική του παρέμβαση θα γίνουν με τις παλιές αιτήσεις ενώ για το γάλα είπε πως τρέχει ο διαγωνισμός.
Θα πρέπει εδώ να πούμε πως όλοι είχαν συμφωνήσει, διοίκηση και πλειοψηφία να γίνουν με νέες αιτήσεις, αλλά τους χάλασε τη σούπα ο εκπρόσωπος μας στο υπηρεσιακό συμβούλιο που καταψήφισε και ζήτησε να γίνουν όλες με τις παλιές.
Μπήκε το ζήτημα των διακοπών του νερού και ότι πέρα του ότι υπάρχει αδυναμία να ανταποκριθούν τα λαϊκά στρώματα που υποφέρουν ακόμα και στη νέα δοσιακή ρύθμιση, βγαίνουν και κάνουν διακοπές συνεργεία με μισθωμένα και ιδιώτες.
Στην ερώτηση αν θα δοθεί μια ξένη γλώσσα όπως η ΔΑΚΕ έλεγε πως με παρέμβαση της κατάφερε μας ξεκαθάρισε πως δε θα δοθεί.
Τέλος σε ερώτηση αν θα γίνουν απολύσεις εν όψει ιδιωτικοποίησης ήταν αρνητικός, όχι γιατί δε μπορούν ,μιάς και δε δεσμεύονται από πουθενά αλλά γιατί δε θέλουν.Ακόμα και έτσι να είναι, κανείς δε μας εγγυάται πως όταν ιδιωτικοποιηθεί πλήρως η ΕΥΔΑΠ δε θα γίνουν.
Συνάδελφοι απ’όλη τη συζήτηση βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα πως δε πρέπει στιγμή να εφησυχάζουμε μιάς και η ιδιωτικοποίηση προχωράει και όπως είπε σε μια αποστροφή του λόγου του ο Πρόεδρος μπορεί να γίνει σε μια νύχτα.
Καμιά αναμονή ,καμιά ελπίδα πως θα σωθούμε με δίκες και υπογραφές. Είναι ανάγκη να ξεπεραστεί ο εργοδοτικός-κυβερνητικός συνδικαλισμός που καλλιεργεί τέτοιες αυταπάτες.Εμείς οι εργαζόμενοι έχουμε το δίκιο και τη δύναμη.
Απαιτείται συσπείρωση και συμπόρευση με τις ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ- ΕΥΔΑΠ για αγωνιστική δυναμική αντιμετώπιση στις μεθοδεύσεις κυβέρνησης-τρόικας για ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ.Π.Α.ΜΕ  ΕΥΔΑΠ

Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2013

Μαζικά - θαρρετά στην απεργία με το πλαίσιο του ΠΑΜΕ
Κάθε ώρα που απομένει μέχρι την Τετάρτη είναι πολύτιμη στη μάχη για την επιτυχία της εργατικής κινητοποίησης
Πανό που καλούν στην απεργία και τη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας

ΚΟΥΚΟΣ
Κάθε ώρα που απομένει μέχρι τις 6 Νοέμβρη είναι πολύτιμη στη μάχη που δίνουν οι ταξικές δυνάμεις για να έχει επιτυχία η απεργία και μαζικότητα οι συγκεντρώσεις που θα διοργανώσει το ΠΑΜΕ. Η απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα θα γίνει στις 10.30 π.μ. στην πλατεία Ομονοίας. ΣτηΘεσσαλονίκη, στις 10.30 π.μ., στο Αγαλμα Βενιζέλου. Απεργιακές συγκεντρώσεις θα γίνουν σε δεκάδες ακόμα πόλεις. Το ΠΑΜΕ καλεί εργαζόμενους, άνεργους, νέες και νέους, με τη συμμετοχή τους στην απεργία να διεκδικήσουν:
 • «Οχι» στις νέες μειώσεις στους ήδη μειωμένους μισθούς που προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός. Να πάρει πίσω η κυβέρνηση το νόμο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, να επανέλθει η υποχρεωτικότητά τους και να υπογραφεί ΕΓΣΣΕ με επαναφορά των μισθών στα 751 ευρώ ως βάση για διαπραγμάτευση. Να σταματήσει το άθλιο καθεστώς των ατομικών συμβάσεων και ο απαράδεκτος διαχωρισμός στους μισθούς των εργαζομένων με βάση την ηλικία.
 • «Οχι» στο νέο τσεκούρι που έρχεται σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, στο πετσόκομμα των εφάπαξ. Να καταργηθούν άμεσα οι αντιασφαλιστικοί νόμοι, να επανέλθουν η 13η και 14η κύρια και επικουρική σύνταξη, να επιστραφούν στα Ταμεία τα κλεμμένα και παρακρατημένα από το κράτος και τους εργοδότες. «Οχι» στην απαλλαγή του κράτους και των εργοδοτών από τη χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος.
 • Να αυξηθούν τα επιδόματα ανεργίας. Να απλοποιηθούν οι διαδικασίες και να δίνονται σε όλους τους άνεργους χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Να καταργηθούν όλα τα δουλεμπορικά γραφεία. Να μην επιτρέψουμε το σφαγιασμό των εποχικών επιδομάτων. Ολοι οι άνεργοι να έχουν δωρεάν ιατρική, νοσηλευτική και φαρμακευτική φροντίδα, δωρεάν μεταφορές. Ουσιαστικά μέτρα προστασίας της μητρότητας, επαναφορά του επιδόματος τοκετού για όλες τις γυναίκες.
 • Αποκλειστικά δημόσια - δωρεάν Υγεία και Παιδεία. Να παρθεί πίσω το χαράτσι των 25 ευρώ για τη νοσηλεία, να καταργηθεί το εισιτήριο των 5 ευρώ στην είσοδο των νοσοκομείων.
 • «Οχι» στην απελευθέρωση των απολύσεων. Καμιά απόλυση στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Να ανακληθούν οι έως σήμερα απολύσεις στο δημόσιο τομέα και να δοθούν κονδύλια για την κάλυψη των αναγκών στην Παιδεία, στην Υγεία και την Πρόνοια.
 • «Οχι» στις ιδιωτικοποιήσεις.
 • «Οχι» στη νέα φοροεπιδρομή που προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός. Να σταματήσουν τώρα όλα τα χαράτσια είτε της ΔΕΗ είτε της εφορίας. Να σταματήσει κάθε κατάσχεση και πλειστηριασμός στα σπίτια του εργαζόμενου λαού. Να καταργηθούν οι φόροι σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Να μη μείνει λαϊκό σπίτι χωρίς θέρμανση.
 • «Οχι» στην απελευθέρωση του ωραρίου. «Οχι» στην κατάργηση της Κυριακής αργίας. 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο.
Κάλεσμα των συνταξιούχων
Τις μαζικές συγκεντρώσεις που έκαναν οι συνταξιούχοι την Πέμπτη σε μια σειρά πόλεις χαιρετίζουν οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις ΙΚΑ, ΕΛΤΑ, Δημοσίου, ΟΣΕ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ΟΤΑ και ΤΑΕ-ΟΑΕΕ, καλώντας τα μέλη τους να δώσουν συνέχεια με μαζική συμμετοχή στην απεργία της Τετάρτης με το ΠΑΜΕ.
Παράλληλα, εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους «στην πλειοψηφία των ΜΜΕ που εξαφάνισαν από τα βραδινά τους δελτία ειδήσεων τη συγκέντρωσή μας, αλλά προβάλλουν ατελείωτες ώρες τα ψέματα και τις μισές αλήθειες του υβριστή και συκοφάντη των αγώνων μας υπουργού Υγείας. Καταγγέλλουμε τις ψευτιές των κονδυλοφόρων που, συνειδητά, υποβάθμισαν τους χιλιάδες συνταξιούχους που συμμετείχαν στη συγκέντρωση, που η κεφαλή της ήταν στην οδό Στουρνάρη και η ουρά της στην πλατεία Ομονοίας, σε μερικές εκατοντάδες. Αίσχος».