Κυριακή, 16 Αυγούστου 2015

Μνημόνιο μέτρων ανάκαμψης του κεφαλαίου με τσάκισμα του λαού.

ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΕΥΡΩΖΩΝΗ - ΔΝΤ
Μνημόνιο μέτρων ανάκαμψης του κεφαλαίου με τσάκισμα του λαού
Ομοβροντία αντιλαϊκών μέτρων φέρνει το τρίτο στη σειρά μνημόνιο (2015 - 2018), το οποίο έρχεται να προστεθεί σε όλο το αντεργατικό - αντιλαϊκό πλαίσιο που έχει ήδη διαμορφωθεί από τα προηγούμενα μνημόνια, που παραμένει σε ισχύ στο ακέραιο. Το νέο μνημόνιο χαρακτηριστικά προβλέπει ότι:
Οι όροι θα επικαιροποιούνται σε τριμηνιαία βάση, ενώ «σε κάθε επανεξέταση, θα εξειδικεύονται πλήρως με λεπτομέρειες και χρονοδιαγράμματα τα συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής και τα λοιπά μέσα για την επίτευξη αυτών των ευρύτερων στόχων».
«Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει οποιαδήποτε μέτρα ενδέχεται να κριθούν κατάλληλα για το σκοπό αυτό, καθώς οι περιστάσεις μεταβάλλονται»...
«Η κυβέρνηση δεσμεύεται να διαβουλεύεται και να συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ για όλες τις ενέργειες που αφορούν την επίτευξη των στόχων του μνημονίου συνεννόησης, πριν από την οριστικοποίηση και τη νομική έγκρισή τους».
«Για την επιτυχία θα απαιτηθεί η συνεχής εφαρμογή των συμφωνημένων πολιτικών επί πολλά έτη», δηλαδή και μετά το 2018 που λήγει τυπικά το νέο μνημόνιο. Οπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, «για το σκοπό αυτό, απαιτείται πολιτική δέσμευση, αλλά επίσης και η τεχνική ικανότητα της ελληνικής πλευράς να την υλοποιήσει».
Η κυβέρνηση δεσμεύεται τον Οκτώβρη του 2015 να θεσπίσει επιπλέον «αξιόπιστα διαρθρωτικά μέτρα», που θα τεθούν σε εφαρμογή από το 2017 στο ύψος του 0,75% του ΑΕΠ και για το 2018 στο ύψος του 0,25% του ΑΕΠ, συνολικά δηλαδή να δρομολογήσει πρόσθετες μόνιμου χαρακτήρα παρεμβάσεις ύψους 2 δισ. ευρώ, σε ετήσια βάση.
Επιπλέον, θα παρακολουθεί τους «δημοσιονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αποφάσεων, και θα λάβει τα αντισταθμιστικά μέτρα για την εκπλήρωση των δημοσιονομικών στόχων».
Σε περίπτωση υπέρβασης των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα, ποσό τουλάχιστον 30% θα διατίθεται για την αποπληρωμή του κρατικού χρέους και επίσης 30% για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
Συμπληρωματικός προϋπολογισμός για το 2015 θα κατατεθεί τον Οκτώβρη φέτος, «εφόσον κριθεί αναγκαίο», παράλληλα με την κατάθεση προσχεδίου κρατικού προϋπολογισμού για το 2016 και του «Μεσοπρόθεσμου Σχεδίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2016 - 2019».
Το «Δημοσιονομικό Συμβούλιο» θα καταστεί λειτουργικό πριν από την οριστικοποίηση του μνημονίου. Πρόκειται για το νέο θεσμό που έχει το ρόλο του «αυτόματου κόφτη» κρατικών δαπανών που αφορούν στην κάλυψη λαϊκών αναγκών, σε περίπτωση αποκλίσεων από τους αντιλαϊκούς στόχους.
Το σύνολο της διαθέσιμης ρευστότητας των φορέων της γενικής κυβέρνησης (ασφαλιστικά ταμεία, ΟΤΑ, πανεπιστήμια κ.λπ.) μεταφέρεται στον «ενιαίο λογαριασμό του Δημοσίου», προκειμένου «να βελτιωθεί το κατακερματισμένο σύστημα διαχείρισης μετρητών». Το μέτρο θα ισχύει μέχρι το τέλος του 2015.
Σε νέα ύψη αντιλαϊκοί φόροι και χαράτσια
Την ίδια ώρα, έρχεται ομοβροντία από νέα, μόνιμου χαρακτήρα, αντιλαϊκά μέτρα. Ανάμεσα σε αυτά:
ΑΓΡΟΤΕΣ: Πλήρης κατάργηση σε δύο φάσεις του «μειωμένου» ειδικού φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο, με αύξηση από 66 ευρώ στα 200 ευρώ ανά χιλιόλιτρο από την 1η Οκτώβρη 2015 και στα 330 ευρώ από την 1η Οκτώβρη 2016.
Σταδιακή απογείωση του φόρου εισοδήματος των αγροτών από το 13% στο 20% για τα εισοδήματα του 2016 και στο 26% γι' αυτά του 2017, από το πρώτο ευρώ εισοδήματος.
ΕΝΦΙΑ: Τα νέα εκκαθαριστικά σημειώματα της εφορίας αποστέλλονται τον Οκτώβρη του 2015 και η τελευταία δόση προβλέπεται για το Φλεβάρη του 2016. Ποσά ύψους 2,65 δισ. ευρώ το χρόνο προβλέπονται για το χαράτσι του ΕΝΦΙΑ, με ρήτρα ότι θα μείνουν ακατέβατα ακόμη και αν πέσουν οι αντικειμενικές τιμές στην ακίνητη περιουσία.
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ: Μείωση του ακατάσχετου ορίου μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων από τα 1.500 στα 1.000 ευρώ. Επιπλέον, επιτρέπεται η κατάσχεση μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων σε ποσοστό 50%, εφόσον αυτά υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ και φτάνουν μέχρι τα 1.500 ευρώ, ή σε ποσοστό 100% του ποσού που υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ. Για τις καταθέσεις, το ακατάσχετο όριο μειώνεται στα 1.250 ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο αλλά μόνο για ένα πιστωτικό ίδρυμα.
ΧΑΡΑΤΣΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: Αυξάνεται και μονιμοποιείται η λεγόμενη «εισφορά αλληλεγγύης», που ενσωματώνεται πλέον στο φόρο εισοδήματος.
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ: Αυξάνεται στο 5% από 3% το επιτόκιο για τη ρύθμιση μέχρι 100 δόσεις για τις οφειλές προς την εφορία ύψους πάνω από 5.000 ευρώ. Για τα μικρότερα ποσά, για να μην ισχύσει επιτόκιο 5%, θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: Ο οφειλέτης να είναι φυσικό πρόσωπο το οποίο δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη σύμφωνα με το Ε9 να είναι αντικειμενικής αξίας έως 150.000 ευρώ και η υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή να υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη.
ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ: Νέες ανατιμήσεις στα τεκμήρια διαβίωσης της λαϊκής οικογένειας (κατοικίες, αυτοκίνητα, κ.ά.).
ΠΕΤΣΟΚΟΒΟΥΝ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: Μειώνεται στο 50% η κρατική «δαπάνη» για το επίδομα θέρμανσης των λαϊκών νοικοκυριών. Το μέτρο θα ισχύσει από το χειμώνα του 2015.
ΦΠΑ: Στις προηγούμενες μαζικές ανατιμήσεις, έρχεται να προστεθεί η κατάργηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου από 1/1/2017. Παράλληλα, καθιερώνεται συντελεστής ΦΠΑ στην ιδιωτική Εκπαίδευση με εξαίρεση την Προσχολική Αγωγή.
ΛΙΣΤΕΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ. Οσοι χρωστούν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές για περισσότερους από τρεις μήνες σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, θα βλέπουν τα ονόματά τους να δημοσιοποιούνται και να αποκλείονται από την αγορά.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ στις εγκαταστάσεις, ακόμη και στα σπίτια των φορολογουμένων, ενώ άλλη διάταξη προβλέπει την αναγκαστική εκποίηση περιουσιακών στοιχείων σε δημόσιους πλειστηριασμούς.
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 2% για την εφάπαξ εξόφληση του φόρου εισοδήματος (το μέτρο θα μπει από τις επόμενες φορολογικές δηλώσεις σε εφαρμογή).
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ: Αύξηση του φορολογικού συντελεστή για τα εισοδήματα από ενοίκια (ο χαμηλός για εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ θα αυξηθεί στο 15% από 11% και ο υψηλός από 33% σε 35%).
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ: Μπαίνουν σε εφαρμογή, από 1/1/2016, μέσω του νέου «ενιαίου μισθολογίου», με «πλήρη εφαρμογή σε όλο το δημόσιο τομέα» και με έμφαση στη διασύνδεση του «κόστους» με την «ικανότητα, την απόδοση και την ευθύνη του προσωπικού». Αποκαλυπτικό είναι το γεγονός ότι θεσπίζεται και ανώτατο όριο μισθολογικού κόστους και «για τον αριθμό των εργαζομένων, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μείωση του κόστους σε σχέση με το ΑΕΠ, μέχρι το 2019».

Κυριακή, 9 Αυγούστου 2015

«Ειδικές επιτροπές» θα επιβάλουν την «βασική διαβίωση» στα λαϊκά νοικοκυριά με ληξιπρόθεσμες οφειλές - 902.gr

«Ειδικές επιτροπές» θα επιβάλουν την «βασική διαβίωση» στα λαϊκά νοικοκυριά με ληξιπρόθεσμες οφειλές - 902.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ-Στις «δαγκάνες» (και) του «μνημονίου Τσίπρα»

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ - ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ - ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Στις «δαγκάνες» (και) του «μνημονίου Τσίπρα»
Σαρωτικές ανατροπές σε δύο τουλάχιστον κύματα σχεδιάζουν κυβέρνηση και ιμπεριαλιστικοί «θεσμοί»
Από την κινητοποίηση του ΠΑΜΕ στο υπουργείο Εργασίας την περασμένη Τετάρτη
Από την κινητοποίηση του ΠΑΜΕ στο υπουργείο Εργασίας την περασμένη Τετάρτη
Αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, κατάργηση προνοιακών επιδομάτων, συντάξεις στα όρια της φτώχειας και χτύπημα της συνδικαλιστικής δράσης είναι τα μέτρα που ετοιμάζεται να πάρει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, ορισμένα από αυτά άμεσα και κάποια άλλα μέσα στους επόμενους δύο - τρεις μήνες.Παίρνοντας τη σκυτάλη από την προηγούμενη κυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, αποδεικνύεται άξιος και πιστός υπηρέτης των μονοπωλίων. Η διακηρυγμένη, πλέον, πρόθεσή της να κλείσει τη συμφωνία με τους ιμπεριαλιστικούς μηχανισμούς για το τρίτο μνημόνιο, μέσα στον Αύγουστο, προϋποθέτει τη νομοθέτηση ενός πρώτου πακέτου αντιασφαλιστικών μέτρων.
Πυρήνας αυτού του πακέτου είναι η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, με στόχο αυτά να φθάσουν στα 62, με 40 χρόνια εργασίας, ή στα 67, με τουλάχιστον 15 χρόνια εργασίας. Η αύξηση πρακτικά θα ισχύσει για όσους δεν έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως τις 30 Ιούνη 2015.
Από την 1η Ιούλη 2015 θα ξεκινήσει μια μεταβατική περίοδος, ώστε όπου υπάρχουν όρια ηλικίας κατώτερα από τον προαναφερόμενο στόχο των 67 και 62 ετών, να αυξηθούν σταδιακά και να φθάσουν σε αυτόν μέσα στα επόμενα λίγα χρόνια.
Ωστόσο, η μεταβατική περίοδος αναμένεται να είναι εξαιρετικά σύντομη καθώς η κλιμακωτή αύξηση από έξι μήνες το έτος σχεδιάζεται να φθάσει έως και τους 18. Ετσι, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης αυξάνονται κατά πέντε και επτά χρόνια για εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους.
Στο ίδιο πακέτο μέτρων εντάσσεται και η εφαρμογή της λεγόμενης «ρήτρας μηδενικού ελλείμματος» ή ισοδύναμων μέτρων, τα οποία οδηγούν σε παραπέρα μείωση των συντάξεων. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση για μήνες ισχυριζόταν - ψευδώς όπως αποδεικνύεται - ότι δεν πρόκειται να την εφαρμόσει.
Φταίνε οι εργαζόμενοι!
Η κυβέρνηση, πραγματικά «μανούλα» στο να κάνει το άσπρο μαύρο, μιλά κατά κύριο λόγο για κατάργηση των λεγόμενων «πρόωρων» συνταξιοδοτήσεων αντί για αύξηση των ορίων ηλικίας, που είναι το σωστό. Ετσι, εμφανίζει κάποια τμήματα εργαζομένων να έχουν «προνόμια», τα οποία ισχυρίζεται ότι έρχεται να εξαλείψει, τάχα για λόγους ισότητας και ισοτιμίας.
Ο υπουργός Εργασίας σε συνάντηση που είχε πριν από λίγες μέρες με αντιπροσωπεία του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου επιβεβαίωσε την πρόθεση της κυβέρνησης να ολοκληρώσει άμεσα τη συμφωνία για το νέο μνημόνιο, για την οποία, όπως είπε, ένα από τα προαπαιτούμενα είναι η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, με κατάργηση όλων των πρόωρων συντάξεων, ανεξάρτητα από τους ρυθμούς που θα επιλεγούν τελικά.
Επικαλέστηκε μάλιστα και το τετριμμένο επιχείρημα της «βιωσιμότητας» των Ταμείων, προκειμένου να δικαιολογήσει ότι και ο ίδιος είναι υπέρμαχος της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Δεν μπόρεσε όμως να εξηγήσει, όταν ρωτήθηκε, πώς στις σημερινές συνθήκες μπορεί να επιτευχθεί το ακατόρθωτο. Δηλαδή, να εργαστεί κάποιος για 40 συνεχή χρόνια προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί στα 62!
Αυτό, όμως, δεν τον εμπόδισε να ενοχοποιήσει τους εργαζόμενους για το σημερινό χάλι του Ασφαλιστικού, λέγοντας πως ένας από τους δύο βασικούς παράγοντες των σημερινών προβλημάτων είναι ότι «δεν έχουμε τέλειο συνταξιοδοτικό σύστημα» και αυτό οφείλεται στις πελατειακές σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ των εκάστοτε κυβερνήσεων και των διαφόρων κλάδων των εργαζομένων!
Συνέχεια στην αντιασφαλιστική επίθεση
Η αντιασφαλιστική επίθεση δεν σταματά εδώ. Ο υπουργός Εργασίας στη συνάντηση με το ΠΑΜΕ παρουσίασε «τις σκέψεις του» - όπως είπε - για το νέο Ασφαλιστικό, αν και στην πραγματικότητα παραβιάζει ανοιχτές πόρτες.
Συγκεκριμένα, μίλησε για διαχωρισμό της σύνταξης σε δύο τμήματα: Το πρώτο τμήμα θα είναι αντίστοιχο του ορίου φτώχειας (ορίζεται ως το 60% του εθνικού μέσου εισοδήματος) και θα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τη φορολογία μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Στην πράξη, θα χρηματοδοτείται από τη φορολεηλασία των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων.
Το άλλο τμήμα θα χρηματοδοτείται από τις εισφορές που εισπράττουν τα ασφαλιστικά ταμεία και θα λειτουργεί ανταποδοτικά. Και εδώ το λογαριασμό τον πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Το «σχέδιο» αυτό δεν διαφέρει από αυτό που θεσπίζει ο νόμος 3863/10 (γνωστός και ως «νόμος Κουτρουμάνη») που θέσπισε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Συνολικά, οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης υπακούν στις κατευθύνσεις που έχει χαράξει για το Ασφαλιστικό η ΕΕ από το 2012, με στόχο η Ασφάλιση να μετατραπεί σε ατομική υπόθεση, χωρίς ουσιαστική συμμετοχή του κράτους και χωρίς καμιά εγγύηση για το ύψος των συντάξεων, αλλά και για την καταβολή τους.
Ακόμα, «σκέψη» του υπουργού αποτελεί η συγχώνευση κύριων - επικουρικών συντάξεων. Και αυτή η «σκέψη» υπακούει στο σχεδιασμό της ΕΕ για ύπαρξη «τριών πυλώνων» στο ασφαλιστικό σύστημα.
Ο πρώτος πυλώνας είναι η βασική σύνταξη, η οποία θα ισοδυναμεί με επίδομα και θα είναι η μόνη που θα εγγυάται το κράτος. Ο δεύτερος πυλώνας θα είναι τα επαγγελματικά ταμεία, που θα αντικαταστήσουν την επικουρική ασφάλιση, και ο τρίτος θα είναι η ιδιωτική ασφάλιση. Σε ό,τι αφορά τους δύο τελευταίους πυλώνες, δεν διασφαλίζουν στον ασφαλισμένο ότι θα πάρει πίσω έστω και εκείνα τα λεφτά που καταβάλλει ως εισφορές.
Αποκεφαλίζουν εργασιακά - συνδικαλιστικά δικαιώματα
Ως προς τα Εργασιακά, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί για την αλλαγή προς το χειρότερο του νομικού πλαισίου που διέπει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, τη συνδικαλιστική δράση και τις ομαδικές απολύσεις.
Σύμφωνα με διαρροές και «non paper» από την πλευρά της κυβέρνησης, η ίδια εμφανίζεται να θέλει να νομοθετήσει την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων όσο πιο σύντομα γίνεται (μιλάνε για Σεπτέμβρη) και εμφανίζει τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς να πιέζουν για την προώθηση μιας νέας νομοθεσίας που θα απελευθερώνει πλήρως τις ομαδικές απολύσεις και θα αυστηροποιεί παραπέρα το πλαίσιο της συνδικαλιστικής δράσης, μέχρι το τέλος του 2015.
Ωστόσο, ακόμα και οι αλλαγές που αφορούν στις συλλογικές διαπραγματεύσεις θα γίνουν με βάση τις «βέλτιστες πρακτικές» που υπάρχουν σε άλλα κράτη - μέλη της ΕΕ.
Αυτό σημαίνει γενίκευση της ελαστικής απασχόλησης, ενσωμάτωση κατευθύνσεων και οδηγιών που κάνουν «λάστιχο» το χρόνο εργασίας και οδηγούν σε δουλειά μέχρι και 16 ώρες τη μέρα, όπως αποκάλυψε τις προάλλες η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, παρουσιάζοντας την απάντηση της Κομισιόν σε σχετική Ερώτηση που κατέθεσε.
Αλλωστε, η εμπειρία από τα «mini jobs» της Γερμανίας, τις «συμβάσεις μηδενικών ωρών» της Μεγάλης Βρετανίας και την εργασία μετά από κλήση, επιβεβαιώνει ότι οι «βέλτιστες πρακτικές» στην ΕΕ σημαίνουν ό,τι καλύτερο για τα μονοπώλια και ό,τι χειρότερο για τους εργάτες.
Για τη συνδικαλιστική δράση, «βέλτιστη πρακτική» είναι, για παράδειγμα, η συζήτηση που εξελίσσεται στη Βρετανία για το χτύπημα της απεργίας. Η κυβέρνηση των Συντηρητικών έχει φέρει νομοσχέδιο που προβλέπει ότι η απόφαση για μια απεργία θα είναι «νόμιμη» εφόσον στη σχετική ψηφοφορία συμμετέχει το 50% των εγγεγραμμένων μελών ενός συνδικάτου. Επιπλέον, για το δημόσιο τομέα θα πρέπει να υπερψηφίσουν την απεργία το 40% των εγγεγραμμένων μελών. Αυτοί οι όροι, ουσιαστικά, είναι απαγορευτικοί για να κηρυχτεί μια απεργία!
Χτύπημα στο λαϊκό εισόδημα
Σε ό,τι αφορά τον κατώτερο μισθό, εξαφανίζεται ακόμα και ως υποψία η νομοθετική επαναφορά του στα 751 ευρώ, που υποσχόταν προεκλογικά (και μετεκλογικά) η κυβέρνηση, με το επιχείρημα ότι η επαναφορά μπορεί να γίνει αντικείμενο των διαπραγματεύσεων!
Κι όχι μόνο αυτό, αλλά θυμίζουμε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη δεσμευτεί, με την προηγούμενη επιστολή του πρωθυπουργού προς τον πρόεδρο της Κομισιόν, να εφαρμόσει το νόμο 4172/2013, ο οποίος προβλέπει ότι:
«Το ύψος του νομοθετημένου κατώτατου μισθού και νομοθετημένου ημερομισθίου θα πρέπει να καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και τις προοπτικές της για ανάπτυξη από την άποψη της παραγωγικότητας, των τιμών και της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης, του ποσοστού της ανεργίας, των εισοδημάτων και μισθών». Δηλαδή, ο κατώτερος μισθός θα καθορίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια της ανταγωνιστικότητας της καπιταλιστικής οικονομίας.
Τέλος, σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση για το «ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα», που θέσπισε πιλοτικά η προηγούμενη κυβέρνηση. Μέρος της συζήτησης είναι η ταχύτερη ενσωμάτωση (δηλαδή κατάργηση) όλων των προνοιακών επιδομάτων στο «ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα».
Μια τέτοια εξέλιξη θα σημάνει απώλεια εισοδήματος για χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά, καθώς η χρηματοδότηση του «ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος» προβλέπεται να γίνει από την «εξοικονόμηση» υπαρχόντων πόρων. Στο σχέδιο της προηγούμενης κυβέρνησης, το ποσό αυτό υπολογιζόταν γύρω στο 1 δισ. ευρώ.
Τα επιδόματα που βρίσκονται στη «γραμμή κινδύνου» είναι αυτά της στήριξης τέκνων, τα ειδικά τριτεκνικά και πολυτεκνικά επιδόματα που δίνει ο ΟΓΑ, τα φοιτητικά επιδόματα, τα προνοιακά επιδόματα του ΟΓΑ, ακόμα και το ΕΚΑΣ, για το οποίο έχει εκφραστεί η πρόθεση κυβέρνησης και «θεσμών» να το καταργήσουν, έστω και σταδιακά, μέσω της συνολικής επανεξέτασης των προνοιακών επιδομάτων.

Χρήστος ΜΑΝΤΑΛΟΒΑΣ

Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2015

Νέες ανατροπές στα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένωνΝέες ανατροπές στα ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων

03 Αυγούστου 2015. Κατηγορία: Δελτία Τύπου

Τις τελευταίες μέρες παρακολουθούμε τη διαπραγμάτευση μεταξύ κυβέρνησης ΕΕ και ΔΝΤ, για την ολοκλήρωση των προαπαιτούμενων του νέου μνημονίου. Διαπραγμάτευση που γίνεται από την ίδια μεριά του τραπεζιού, καθώς Κυβέρνηση και ΕΕ έχουν κοινή αποστολή την υλοποίηση των επιθυμιών των επιχειρηματικών ομίλων, για την ανάκαμψη των κερδών τους.
 Συζητούν νέα επίθεση στα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, στις συντάξεις. Χτύπημα των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και του δικαιώματος στην απεργία με νέο συνδικαλιστικό νόμο, την απελευθέρωση των απολύσεων, την μείωση ακόμη περισσότερο του κατώτερου μισθού.  Πρόκειται για απαιτήσεις των μονοπωλίων σε βάθος δεκαετιών που σαν νεκροθάφτες πέφτουν πάνω από το βασανισμένο κορμί της εργατικής τάξης και παίρνουν τα μέτρα για να μας θάψουν ζωντανούς.
 Για να μην πληρώσει και πάλι η εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα τον λογαριασμό, τώρα το εργατικό κίνημα πρέπει δώσει απάντηση! Τώρα τα ταξικά συνδικάτα να δώσουν νέα πνοή στον αγώνα. Με οργάνωση της δράσης, της Αλληλεγγύης, με Αγωνιστικές πρωτοβουλίες παντού σε κάθε χώρο δουλειάς, σε κάθε επιχείρηση, σε κάθε εργατογειτονιά. Κόντρα στην ηττοπάθεια και την υποταγή που καλλιεργεί ο νέος και παλιός κυβερνητικός-εργοδοτικός συνδικαλισμός.
 Να δράσουμε μαζί με στόχο την ανατροπή των μνημονιακών μέτρων, παλιών και νέων. Τώρα δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Απευθύνουμε κάλεσμα οργάνωσης παντού. Να αξιοποιήσει ο οργανωμένος λαός την τεράστια δύναμη του!
  

Σε μαζική παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εργασίας την Τετάρτη, στις 10 π.μ. καλεί το ΠΑΜΕ - 902.gr

Σε μαζική παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εργασίας την Τετάρτη, στις 10 π.μ. καλεί το ΠΑΜΕ - 902.gr